Door op 5 december 2014

PvdA benieuwd naar koopavondvoorstel

koopavondDe PvdA Goes is benieuwd naar het voorstel van het college over de koopavond. Momenteel vindt de koopavond te Goes op de donderdagavond plaats. Cijfers en persoonlijke ervaring geven aan dat de koopavonden in populariteit teruglopen. De PvdA is van mening dat de koopavond grondig tegen het licht moet worden gehouden. Kan de consument meer tegemoet worden gekomen?

In de meningsvormende commissievergadering stelt de PvdA vragen over het Masterplan Binnenstad. Het beleid voor de koopavond maakt daar onderdeel van uit. De PvdA vraagt aan de wethouder wat de plannen zijn voor de koopavond. Heeft het college de ontwikkelingen van de dalende bezoekers op de koopavond geconstateerd? Wil het college dit aanpakken en zo ja hoe?

Wethouder Jo-Annes de Bat antwoordt dat in januari 2015 het college met een voorstel komt voor de koopavond. Hij geeft aan dat een ambassadeur eerst een representatieve groep ondernemers gaat bezoeken.

De ambassadeur zal in kaart brengen wat de wensen zijn van de ondernemers, hoe zij de koopavond zien en wat ze van de gemeente verwachten. De PvdA vindt het belangrijk om de mening van de ondernemers mee te nemen, maar realiseert zich dat de klant, de inwoner van de gemeente Goes, koning is. En de consument laat de winkels op de koopavond links liggen. Dat geeft te denken.