PvdA Goes: College moet zich inzetten voor kinderpardon

Door Marco Eestermans op 29 mei 2018

Afgelopen donderdag liep onze fractie mee tijdens de lawaaioptocht en eerder riepen we Goesenaren op om een petitie te onder te tekenen die het college oproept om een kinderpardongemeente te worden. Vandaag hebben we de volgende vragen gesteld aan het college hierover:

– Erkent het college dat in de gemeente Goes brede maatschappelijke steun bestaat om kinderen die hier langer dan vijf jaar verblijven en geworteld zijn in onze gemeenschap te laten blijven?
– is het college het met de PvdA eens dat deze kinderen niet de dupe mogen worden van keuzes die hun ouders hebben gemaakt?
– is het college het met ons eens dat gemeenten gezamenlijk een duidelijk signaal kunnen afgeven aan de landelijke politiek?
– Is het college bereid om zich in te zetten voor de verruiming van het kinderpardon en aansluiting te zoeken bij het initiatief Ze zijn al thuis?
– Wat gaat het college doen om de kinderen die momenteel in het azc in Goes verblijven te ondersteunen bij de overgang naar hun nieuwe verblijfplaats?

Wij hopen dat ook Goes zich aansluit bij de 140 gemeenten die ons voor gingen en besluit om ook kinderpardongemeente te worden!

Marco Eestermans

Marco Eestermans

De afgelopen drie jaar heeft Marco ervaring opgedaan als fractievolger. De komende jaren wil hij zich blijven inzetten in de gemeenteraad van Goes. Zijn speerpunten zijn jongeren, onderwijs, armoede en vrijheid. Als leerkracht in het speciaal onderwijs ervaart hij dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om mee te komen in onze samenleving. Marco is

Meer over Marco Eestermans