PvdA stelt eisen aan duurzaamheid bedrijvenpark Deltaweg

Door Marco Eestermans op 18 april 2020

Goes is door het college altijd een nieuw duurzaam bedrijventerrein beloofd. De eerste stappen voor de aanleg van dit park zijn inmiddels gezet. Afgelopen donderdag keurde de raad het bestemmingsplan goed maar niet zonder wijziging.

Dat bedrijvenpark Deltaweg een duurzaam gebied zou worden is voor de PvdA altijd een belangrijke reden geweest om in te stemmen met de ontwikkeling. Echter, in het bestemmingsplan kwamen de beloofde ambitieuze daarzaamheidsplannen amper terug. Zo werden er geen harde eisen gesteld aan nieuwe gebouwen als het gaat om duurzaamheid. Voor de PvdA reden om samen met GroenLinks en Partij voor Goes een voorstel in te dienen dat nieuwe gebouwen op het bedrijvenpark een BREEAM-certificering moeten krijgen van vier sterren of meer. Dit certificaat test namelijk de gebouwen in breed opzicht op duurzaamheid. Na een flinke discussie tijdens het debat is het voorstel in aangepaste vorm aangenomen. Gebouwen dienen in de toekomst minimaal drie sterren te behalen, maar de gemeente dringt wel actief aan op vier sterren of meer.

We zijn blij dat er nu in het bestemmingsplan is opgenomen dat bedrijven in ieder geval verplicht worden om duurzaamheidsmaatregelen te nemen. We zullen in de toekomst blijven inzetten op een zo’n duurzaam mogelijk bedrijventerrein en hopen in de toekomst alsnog op te schalen naar een 4 sterren beoordeling.

Marco Eestermans

Marco Eestermans

De afgelopen drie jaar heeft Marco ervaring opgedaan als fractievolger. De komende jaren wil hij zich blijven inzetten in de gemeenteraad van Goes. Zijn speerpunten zijn jongeren, onderwijs, armoede en vrijheid. Als leerkracht in het speciaal onderwijs ervaart hij dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om mee te komen in onze samenleving. Marco is

Meer over Marco Eestermans