PvdA wens: Ieder jaar geld voor o.a. Stichting Leergeld

Door Marco Eestermans op 1 november 2020
Ieder jaar maken veel gezinnen uit Goes gebruik van organisaties die hen in tijden van armoede helpt bij het betalen van onderwijs. Stichting Leergeld (betalen van onderwijsmiddelen) en stichting OOK (betalen van huiswerkbegeleiding) zijn hier voorbeelden van. Uit gesprekken met deze organisaties blijkt dat zij meer kinderen kunnen helpen als ze ieder jaar een vast bedrag krijgen. Nu geeft de gemeente nog per jaar een subsidie. Zo kan het zijn dat een stichting dit jaar wel subsidie ontvangt en volgend jaar niet. Voor de stichtingen is het daarom bijna onmogelijk om een lange termijn plan te maken. Door als gemeente een vaste subsidie te geven, worden deze stichtingen geholpen. Net als alle kinderen die er gebruik van maken.
Daarom heeft de PvdA afgelopen woensdag een motie ingediend om dit mogelijk te maken. Met de motie steunen we de stichtingen en willen we dat zij daardoor meer kinderen in armoede kunnen helpen. Na goed overleg heeft de raad ingestemd met de motie en moet de wethouder in gesprek met verschillende organisaties, waaronder stichting Leergeld en stichting OOK. Het is nu aan het college om hier mee aan de slag te gaan en met een voorstel te komen.
Marco Eestermans

Marco Eestermans

‘Ongelijkheid is voor mijn een doorn in het oog. Ik wil een Goes waar plek voor iedereen is. Goes moet een plaats zijn waar iedereen de kans heeft om zich te ontwikkelen, keuzes te maken en plezierig te leven. Goed onderwijs en goede plekken waar mensen elkaar ontmoeten, helpen daarbij’ Speciaal onderwijs Mijn naam is Marco

Meer over Marco Eestermans