Door op 24 november 2013

PvdA wil busstop in ’s Heer Hendrikskinderen

busBij de PvdA-Statenfractie Zeeland zijn vragen binnengekomen over de dienstregeling van buslijn 20, ook wel bekend als de tunnelbus. Dit betreft de busdienst Goes-Hulst v.v. die ieder uur rijdt. Na vertrekt vanaf het NS-station in Goes stopt deze bus nog in Goes op de Westwal, Tiendenschuur en gaat dan vervolgens door naar het Tolplein van de Westerscheldetunnel. Deze bus rijdt dan langs de dorpen ’s Heer Hendrikskinderen en ’s Heer Arendskerke. Vanuit de dorpsraad ’s Heer Hendrikskinderen is onder andere in hun dorpsplan `Schreinskinders Kijkt Vooruit` bepleit dat deze bus ook een halteplaats krijgt ter hoogte van ’s Heer Hendrikskinderen. Tot op heden zijn hun pogingen zonder resultaat gebleven. Om die reden hebben de Statenleden Frits de Kaart en Piet Hamelink de volgende vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten:

1. Is het u bekend dat bij de dorpsraad ’s Heer Hendrikskinderen de wens leeft om een bushalte te krijgen voor lijn 20 bij café-restaurant De Oranjeboom, zeker in de avonduren bij zon- en feestdagen als lijn 23 niet rijdt? Is het u ook bekend dat de reizigersorganisatie Rover dit verzoek ondersteunt?
2. Is dit verzoek ook besproken in het OPOV? Zo ja, wat was hun advies?
3. Wat zijn de redenen dat deze verzoeken niet zijn gehonoreerd?
4. Bent u bereidt met de vervoersonderneming contact op te nemen om aan het onder punt 1 gestelde verzoek te voldoen? Zo nee, waarom niet?