Door op 18 augustus 2014

’s Heer Arendskerke schrijft geschiedenis

arendskerkeDe inwoners van ’s Heer Arendskerke zijn aan de slag met het vereeuwigen van hun dorp, een mooi initiatief dat navolging verdient. In het dorpsplan van ’s Heer Arendskerke is opgenomen dat geschiedenisborden oude herinneringen tot leven gaan brengen en vier inwoners buigen zich over deze lastige taak.

Het dorpsplan van ’s Heer Arendskerke en Eindewege kan rekenen op een breed draagvlak. Het denkt aan jong en oud, houdt rekening met sporters en feestvierders en is voortgekomen uit overleg met de inwoners. De bewoners hebben hun accenten gezet op wat zij belangrijk vinden om de komende jaren te realiseren.

Zes plaatsen springen in het oog om een geschiedenisbord bij te plaatsen. De molen bij Eindewege, het voormalige station van Eindewege, de kasteelbergen, de travalje, de kerk en het dorp zelf. Bij de Petruskerk staat de geschiedenis al genoteerd, waardoor vier inwoners voortvarend aan de slag zijn met vijf historische teksten.

De PvdA Goes moedigt deze initiatieven aan. Over geschiedenisborden staat in ons verkiezingsprogramma: “Waar mogelijk wil de PvdA geschiedenisborden plaatsen, zodat wij en de toeristen kunnen stilstaan bij wat in het verleden is gebeurd, voor wij verder gaan met ons leven in het heden.”

Het mooiste scenario is dat de inwoners zelf het initiatief nemen. Vanuit het dorp is de behoefte om de geschiedenis te laten zien aan bezoekers uit andere delen van Zeeland, Nederland of zelfs uit het buitenland. Dit initiatief verdient navolging in plaatsen waar het nog niet gebeurd is. En niet alleen op het gebied van geschiedschrijving.

Veel dingen zullen de komende tijd gaan veranderen. Inwoners kunnen niet blijven kijken naar de gemeente om initiatief te nemen voor actie. Het is aan de politiek om het kader te scheppen, waarin de inwoners zelf geschiedenis kunnen schrijven.