Sedumgras als groen initiatief

Door Marco Eestermans op 17 november 2019

In gemeentes als Utrecht, Apeldoorn en Wageningen doen ze het al: sedumgras op kleine daken, bijvoorbeeld op bushokjes. Sedumgrassen zijn matten die bestaan uit vetplanten, mossen en kruiden. Het helpt bij het opvangen van regenwater, draagt bij aan de biodiversiteit, geeft verkoeling in de zomer en voegt groen toe aan de omgeving.

De PvdA vindt dat de positieve effecten van sedumgras vaker ingezet moeten worden. Daarom heeft de PvdA samen met GroenLinks het initiatief genomen om sedumgras te promoten binnen de gemeente Goes. We vinden dat de gemeente zelf het goede voorbeeld moet geven. Bushokjes en andere kleine openbare daken moet de gemeente beplanten met sedumgras. Maar ook moet de gemeente onderzoeken of het haalbaar is om een subsidie op te zetten zodat inwoners hun eigen daken kunnen vergroenen. Denk daarbij aan het aanleggen van sedumgras op uw eigen schuur of garage. Zo kunnen alle inwoners een kleine bijdrage leveren. Een voorstel hiertoe is tijdens de begrotingsraad aangenomen.

Marco Eestermans

Marco Eestermans

De afgelopen drie jaar heeft Marco ervaring opgedaan als fractievolger. De komende jaren wil hij zich blijven inzetten in de gemeenteraad van Goes. Zijn speerpunten zijn jongeren, onderwijs, armoede en vrijheid. Als leerkracht in het speciaal onderwijs ervaart hij dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om mee te komen in onze samenleving. Marco is

Meer over Marco Eestermans