Sociale huurwoningen: wethouder weigert rol gemeenteraad te vergroten

Door Marco Eestermans op 21 september 2020
Beleid voor sociale huurwoningen is belangrijk. Veel inwoners maken hier gebruik van, waaronder inwoners met een lager inkomen en speciale doelgroepen zoals inwoners met financiƫle of psychische problemen. Het zou daarom goed zijn als de gemeenteraad invloed krijgt op de jaarlijkse prestatieafspraken die de gemeente maakt met Beveland Wonen. Hierin staat onder andere hoeveel woningen er bijkomen, welke doelgroepen extra aandacht krijgen en hoe de woningen worden verduurzaamd. Ondanks aandringen van onze fractie weigert de wethouder om hier de gemeenteraad bij te betrekken. Het enige wat we kunnen doen is vooraf benoemen wat we belangrijk vinden via een zogenoemde raamovereenkomst. Helaas bevat deze te veel open deuren en is daarmee geen goed instrument om richting te geven aan toekomstig beleid. De wethouder zegde nog wel toe om de raad te betrekken bij het uitvoeringsprogramma. Helaas zijn de afspraken dan al gemaakt en voelt dit als mosterd na de maaltijd.

Marco Eestermans

Marco Eestermans

De afgelopen drie jaar heeft Marco ervaring opgedaan als fractievolger. De komende jaren wil hij zich blijven inzetten in de gemeenteraad van Goes. Zijn speerpunten zijn jongeren, onderwijs, armoede en vrijheid. Als leerkracht in het speciaal onderwijs ervaart hij dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om mee te komen in onze samenleving. Marco is

Meer over Marco Eestermans