Door op 6 maart 2015

“Sociale woningsysteem blaast zichzelf op bij vroege aanmeldingen”

goesnoordDe PvdA Goes maakt zich grote zorgen over het aanbod van huurwoningen in Goes. Vooral voor jongeren bestaan lange wachttijden. De wachttijd is minimaal twee jaar. Wethouder Jo-Annes de Bat erkent de behoefte van jongeren aan sociale woningen. Hij zei toe om de jongeren die nu inschrijven snel een woning te geven. Wel doemt een probleem op als teveel jongeren zich te snel inschrijven.

De jongeren die een woning willen krijgen in Goes, kunnen zich aanmelden bij de RWS. Wethouder De Bat adviseert jongeren om zich vroeg en snel in te schrijven: “We vertellen jongeren dat ze zich op jonge leeftijd moeten inschrijven, maar jongeren denken vooral aan de dag van morgen en niet verder. Als jongeren zich wel massaal zouden inschrijven, dan blaast het systeem zich op.”

Het college gaat de wachtlijsten bekijken en inschatten hoe groot de behoefte is. Volgens een onderzoek van het college is de vraag van jongeren klein. Wel wil het college samenwerken met de particuliere sector voor meer sociale woningen. Daarnaast wil de RWS inzetten op de leefbaarheid en duurzaamheid.

De PvdA vraagt zich af of alleen met wachtlijsten en een onderzoek de vraag te peilen is. De PvdA denkt dat de vraag voor jongeren om sociale woningen groter is dan gedacht. De jongeren uit Goes verhuizen naar elders of blijven langer bij de ouders wonen. Om ontgroening tegen te gaan is het van cruciaal belang om meer sociale woningen beschikbaar te stellen voor jongeren.