Softdrugsbeleid is toe aan verandering

Door Marco Eestermans op 25 april 2019

Wiet en hasj hebben een speciale status in onze samenleving. Aan de ene kant stellen we ze gelijk aan andere verslavende middelen als alcohol en tabak, aan de andere kant trekken we met het gedoogbeleid aan de handrem. Dat laatste zorgt voor de nodige problemen.

Allereerst heeft de cannabisconsument nu geen rechten. Wanneer je alcohol, tabak of andere levensmiddelen koopt, weet je wat erin zit en waar het vandaan komt. Het huidige beleid zorgt ervoor dat we niet weten waar de wiet en hasj vandaan komen. We weten niet welke middelen zijn gebruikt tijdens de teelt en we weten niet of er schadelijke, verzwarende stoffen zijn toegevoegd. Dit alles heeft schadelijke gevolgen voor de gebruikers. Zij kunnen nu geen verantwoorde keuze maken. Ook voor de coffeeshop is dit een probleem, want ook zij weten niet precies wat ze verkopen.

Met het gedoogbeleid houden we de illegale markt in stand. Coffeeshops mogen hun eigen wiet niet kweken en zijn daardoor afhankelijk van illegale telers. Niemand weet wat de telers met hun verdiende geld doen. De kans bestaat dat dit geïnvesteerd wordt in de productie van zwaardere drugs.

Als laatste zien we ook een grote Goese problemen. Goes kent haar eigen regels, zo mag een coffeeshop niet meer dan 3 gram verkopen (in andere gemeenten is dit 5 gram) en mogen coffeeshops alleen verkopen aan ingezetenen. Dit zijn Nederlanders of buitenlanders met een verblijfplaats in Nederland. Toeristen of andere buitenlandse consumenten mogen hier niks kopen. Dit leidt ertoe dat de straathandel opbloeit. Dealers wachten buiten de coffeeshop en vangen teleurgestelde klanten op. Deze dealers worden steeds agressiever. Buitenlandse auto’s worden na het parkeren direct aangesproken. Hun doelgroep wordt steeds breder. Goese jongeren worden namelijk benaderd om drugs te kopen. Een andere probleem is dat kwetsbare Goesenaren worden geronseld om te dealen op straat. Problemen die door verschillende organisaties worden geconstateerd. Het is tijd dat hier iets aan veranderd wordt.

Voor de PvdA Goes zijn dit redenen genoeg om nogmaals aan te dringen om mee te doen aan een landelijke wietproef. We zien daarvan ook de volgende voordelen:
– Er is zicht op de herkomst van de softdrugs
– Gebruikers kunnen daardoor betere keuzes maken en de schadelijke gezondheidseffecten nemen af
– De illegale handel zal afnemen doordat coffeeshops niet meer van hen afhankelijk zijn
– Goese regels worden opnieuw tegen het licht gehouden waardoor Goese problemen aangepakt kunnen worden

Marco Eestermans

Marco Eestermans

De afgelopen drie jaar heeft Marco ervaring opgedaan als fractievolger. De komende jaren wil hij zich blijven inzetten in de gemeenteraad van Goes. Zijn speerpunten zijn jongeren, onderwijs, armoede en vrijheid. Als leerkracht in het speciaal onderwijs ervaart hij dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om mee te komen in onze samenleving. Marco is

Meer over Marco Eestermans