Stop het vandalisme op het Schenge!

Door Marco Eestermans op 4 mei 2021
Al jaren is er sprake van vandalisme op sportpark Het Schenge. Verschillende verenigingen hebben te maken met overlast. Dat vraagt om oplossingen. De PvdA heeft daarom meegewerkt aan een motie die ervoor zorgt dat er maatregelen genomen kunnen worden.
De PvdA-fractie denkt daarbij aan een beter lichtplan en het ophangen van camera’s. Een groot hek ziet de fractie minder graag. Dat vergroot namelijk de kans op vernielingen op andere delen van het sportpark. Maar voor de PvdA is het allerbelangrijkste dat het probleem bij de wortel wordt aangepakt. Jongeren vernielen niet uit zichzelf. Daar ligt een oorzaak achter, bijvoorbeeld sociale problemen in de leefwereld van de jongeren of een gebrek aan kansen en perspectief. Dit moet uiteindelijk worden opgelost om vandalisme tegen te gaan op Het Schenge, maar ook op andere plekken in Goes. De PvdA heeft daarom in de motie laten opnemen dat het college moet onderzoeken wat de reden van het vandalisme is en een actieplan moet opstellen om dit aan te pakken. Want alleen dan zorgen we ervoor dat de jongeren een goede toekomst krijgen en het vandalisme in de gehele gemeente stopt.
Marco Eestermans

Marco Eestermans

De afgelopen drie jaar heeft Marco ervaring opgedaan als fractievolger. De komende jaren wil hij zich blijven inzetten in de gemeenteraad van Goes. Zijn speerpunten zijn jongeren, onderwijs, armoede en vrijheid. Als leerkracht in het speciaal onderwijs ervaart hij dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om mee te komen in onze samenleving. Marco is

Meer over Marco Eestermans