Sturing op de woningmarkt is nodig

Door Marco Eestermans op 22 mei 2021
Huizenprijzen stijgen, starters kunnen nauwelijks een woning vinden en de huurprijzen rijzen de pan uit. Afgelopen jaren is de huizenmarkt ontploft. Ook in Goes wordt 54% van de woningen boven de vraagprijs verkocht en de huurprijzen zijn in Zeeland afgelopen jaar met 7,4% gestegen. Het toont aan dat volkshuisvesting niet aan de markt overgelaten kan worden.
De PvdA wil iets doen aan deze ontplofte woningmarkt en de daarmee groeiende ongelijkheid. Starters met rijke ouders kunnen wel een huis kopen, andere niet. Huisjesmelkers verhogen de huur, gewone huurders zijn de dupe. De gemeente heeft verschillende mogelijkheden om te sturen op de woningmarkt. Via het bestemmingplan kan bepaald worden welke soort woningen er gebouwd worden, bijvoorbeeld sociale huur- en koopwoningen. Via een doelgroepenverordening kan vastgelegd worden wie er in aanmerking komen voor sociale koopwoningen en wat de maximale huurprijs is voor middeldure huurwoningen. Via koopgarant kunnen gemeenten of coöperaties huizen voor een goedkopere prijs aanbieden zonder verlies te lijden. En zo zijn er nog veel meer maatregelen te nemen.
Afgelopen maand deed Nieuw Goes twee voorstellen: voer een zelfbewoningsplicht en voer een antispeculatiebeding in. Beide voorstellen moeten voorkomen dat huisjesmelkers huizen opkopen, doorverhuren en daarmee de prijzen voor huizen verder verhogen. Goede voorstellen maar een druppel op de gloeiende plaat. In plaats daarvan heeft de PvdA voorgesteld om meer te doen. We willen dat het college gaat onderzoeken welke sturingsmaatregelen er allemaal mogelijk zijn in Goes. Op die manier kunnen we de huizenmarkt in Goes veel beter reguleren. Andere partijen gingen mee in het verhaal van de PvdA en een voorstel voor dit onderzoek is door de gemeenteraad aangenomen.
De VVD zette haar rechtse hakken in het zand. Ze hadden bezwaren en claimden dat Goes meer moet bouwen. Ze verweten andere partijen dat zij afgelopen jaren te terughoudend waren bij het maken van nieuwe plannen. Maar laten we niet vergeten dat juist de VVD de afgelopen acht jaar in het college zat en daarmee genoeg kans heeft gehad om meer nieuwe plannen te maken. Daarnaast is de VVD manier niet de juiste manier. Meer bouwen is prima maar wel een gevarieerd aanbod met voldoende betaalbare koopwoningen en sociale huurwoningen. Iets waar de PvdA wel voor strijdt.
Marco Eestermans

Marco Eestermans

‘Ongelijkheid is voor mijn een doorn in het oog. Ik wil een Goes waar plek voor iedereen is. Goes moet een plaats zijn waar iedereen de kans heeft om zich te ontwikkelen, keuzes te maken en plezierig te leven. Goed onderwijs en goede plekken waar mensen elkaar ontmoeten, helpen daarbij’ Speciaal onderwijs Mijn naam is Marco

Meer over Marco Eestermans