Treurnis om proces rondom IKC Kloetinge

Door Marco Eestermans op 10 september 2018

Wethouder Van Der Reest moest afgelopen donderdag flink door het stof. Bijna heel de oppositie steunde een motie van treurnis omdat het college heeft nagelaten de raad te informeren dat het Integraal Kindcentrum Kloetinge duurder zou uitpakken. In het IKC worden straks de Kloetingseschool en kinderdopvang Kibeo gehuisvest.

Uit de antwoorden die de wethouder gaf op vragen van onze fractie bleek dat het college al in 2017 wist dat er meer geld nodig zou zijn. In plaats van de raad te informeren, besloot het college om een bouwteamconstructie samen te stellen. Volgens de PvdA is dit een verkeerde keuze geweest. We hadden juist willen weten dat het project zo’n 40% duurder zou worden. Niet omdat we tegen het IKC Kloetinge zijn maar wel omdat raad bij dit soort bedragen geïnformeerd moet worden.

Daarnaast is IKC Kloetinge ook een hoofpijndossier wat betreft burgerparticipatie. In Kloetinge zijn veel bewoners voor het IKC maar er is ook een groep die bezwaar maakt tegen de plannen. De PvdA is van mening dat deze bezwaren voorkomen hadden kunnen worden als er al vanaf het begin af aan beter met bewoners is gecommuniceerd. De bewoners hadden dan mee kunnen doen aan de besluitvorming. Burgers worden dan beter gehoord en serieus genomen. De tijd dat een gemeente enkel de burger informeert over een nieuw plan is verleden tijd. Gelukkig deelt, na lang aandacht vragen voor dit punt door onze fractie, ook het college dit standpunt. Toen onze fractie vroeg om het huidige proces goed te evalueren werd dit toegezegd. We zetten dus weer een stap in de participatie van burgers in de gemeente Goes!

Onze fractie heeft wel besloten om in te stemmen met het verzoek om extra geld beschikbaar te stellen. We willen namelijk dat goed onderwijs mogelijk is in Goes. Het IKC kan met haar verbindende functie zorgen voor beter onderwijs. Daarnaast voldoet het huidige gebouw van de Kloetingseschool niet meer aan de eisen van nu. Het proces en de houding van het college verdient geen schoonheidsprijs maar daar mogen de kinderen in Kloetinge niet de dupe van zijn!

Marco Eestermans

Marco Eestermans

De afgelopen drie jaar heeft Marco ervaring opgedaan als fractievolger. De komende jaren wil hij zich blijven inzetten in de gemeenteraad van Goes. Zijn speerpunten zijn jongeren, onderwijs, armoede en vrijheid. Als leerkracht in het speciaal onderwijs ervaart hij dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om mee te komen in onze samenleving. Marco is

Meer over Marco Eestermans