Veerse Meer-discussie kantelt door

25 februari 2020

Gebiedsdiscussies zijn voor belanghebbenden altijd een race tegen de klok: kan ik nog voor de gebiedsvisie regels stelt mijn plannen borgen? Ondernemers in Wolphaartsdijk probeerden het, bijna blind enthousiast gesteund door het gemeentebestuur. Het leek een gelopen race. Maar het camperparkeerterrein trok zich terug, een appartementencomplex en buitendijkse vakantiewoningen struikelden in de gemeenteraad. Omdat een meerderheid van de partijen te veel vragen had bij de voorstellen.

Afgelopen weken hadden in de gemeenten rond het Veerse Meer burgers de kans hun voorkeuren voor de toekomst van het prachtige watergebied uit te spreken. Een soort burgerparticipatie-light waar de ene betrokken bestuurder enthousiaster over doet dan de andere. Het ligt niet vast wat er met de uitkomsten gebeurt.

Het waren goed bezochte bijeenkomsten. Duidelijk is dat de bouwplannen voor dure recreatiewoningen vooral weerstand oproepen. Logisch want bekend is dat Zeeuwen vinden dat genoeg is gebouwd aan de oevers van hun gemeenten.

Op argumenten wint de bevolking. Hun algemeen belang en het ondernemersbelang lijken onverzoenlijk. Dat het openbare debat steeds meer de kant van Het Veerse Meer kiest, toont ook de bijgaande analyse van de PZC (inclusief een groot aantal goede voorstellen). Het is een handvat waar bestuurders, politici en burgers hun voordeel mee kunnen doen. Voor de bestuurders, die als eerste aan zet zijn, biedt de PZC-analyse een mooie kans ook voor Het Veerse Meer te kiezen en met de Zeeuwen een visie met draagvlak vast te stellen.