Verkiezingen 2018 gaan over de zondag

Door Wiert Omta op 10 november 2015

zoekresultaatDe gemeenteraad praat binnenkort over hoe we Goese jongeren aan Goes kunnen binden (nu gaan ze vaak buiten Zeeland studeren en keren niet terug). En er is voorjaar 2016 ook een raadsoverleg over de sombere financiële positie van Goes (een schuld van 146 miljoen). In de eerste helft van 2016 komt het gemeentebestuur tevens met haar visie op burgerparticipatie: hoe krijgen inwoners meer te zeggen over hun woon- en leefomgeving? Volgend jaar praat de raad ook over het klimaatbeleid van Goes (daar kunnen de ambities een stuk hoger). Daarmee komen vier wensen van de PvdA uit, zo bleek bij de behandeling van de begroting voor 2016.

Na bijna 6 uur vergaderen ging de gemeenteraad akkoord met de begroting voor 2016. Collegepartij SGP/ChristenUnie maakte haar traditionele uitzondering voor de post cultuur. Daar kan wat de mannenbroeders betreft de bijl in, ze hebben niet zoveel met theatervoorstellingen, tentoonstellingen en muziek. Jammer, want kunst en cultuur zijn de kers op de Goese taart en bovendien een belangrijke reden voor bedrijven en burgers om voor een vestigings- of woonplaats te kiezen.

Over het algemeen kan de PvdA goed uit de voeten met het beleid dat het college voorstaat. Er is een goede zorg voor de zwaksten in de samenleving, de voorzieningen zijn en blijven op orde. Maar, en dat constateerden we al eerder, veel van al het moois dat Goes Goes maakt is betaald met geleend geld. Te veel geleend geld, is onze indruk: dagelijks gaat er bijna 15.000 euro aan rente naar de banken. De financiële risico’s zijn groot. Daarom zijn we verheugd dat de raad hier volgend jaar extra aandacht aan besteedt.

 

EXIT POEL VIJF

De afgelopen jaren is er veel discussie geweest over een nieuw bedrijventerrein naast het Poelbos (Poel Vijf). In de verkiezingscampagne speelde dit ook. Het college hield lange tijd tegenover een unanieme oppositie vast aan weer een nieuw bedrijventerrein. Dat zou nodig zijn. Grond werd aangekocht maar bedrijven meldden zich niet. De gemeente beperkt zich tot het onderhoud aan sloten en dergelijke. Inmiddels lijkt het er op dat de tegenstanders gelijk hadden: bij de begrotingsbehandeling liet het college weten in overleg te zijn over de bouw een zonnepark. Dus naast Van der Valk komen geen bedrijven maar mogelijk wel zonnepanelen. Exit de te ambitieuze plannen voor nog een bedrijventerrein.

Burgemeester Verhulst meldde bijna terloops binnenkort een nieuwe aanvraag van het COA te verwachten voor nieuwe noodopvang van vluchtelingen in de Zeelandhallen. De PvdA liet eerder al weten daar aan mee te willen werken. Het ziet er naar uit dat de hele raad opnieuw instemt met zo’n noodopvang.

 

ZONDAG WORDT VERKIEZINGSTHEMA

zondagisvaniedereenTot slot: het werd ook duidelijk dat Goesenaren in 2018 echt wat te kiezen hebben bij de volgende stembusgang. De PvdA heeft er aantal keren op aangedrongen afspraken over wat burgers en ondernemers mogen op zondag buiten de politiek te houden. Want dan moeten Goesenaren iedere vier jaar hun gedrag op zondag aanpassen. SGP/ChristenUnie fractievoorzitter Johnny Lukasse liet weten hier geen behoefte aan te hebben: “Wij hebben de ambitie om in het college te blijven en dan zal en hoeft er niets te veranderen aan de afspraken over de zondag”. Of Lukasse gelijk krijgt weten we in 2018. Dan kunnen burgers en ondernemers met hun stem duidelijk maken hoe zij er over denken. Tot dan zal de overgrote meerderheid -die koos voor een partij die inwoners op zondag vrij wil laten in hun gedrag- nog even geduld moeten hebben en leven met de wirwar aan regels die nu geldt.

Wiert Omta

Wiert Omta

Voor raadslid Wiert Omta is actief zijn in de politiek een normale zaak: “Een samenleving werkt alleen als we met elkaar problemen bespreken en oplossingen zoeken. Met respect voor ieders mening”. Wiert woont in Oud-Sabbinge en is ondernemer in de journalistiek en de zorg. Hij maakt dagelijks Goestig, de lokale televisie. Wiert: “Door Goestig en

Meer over Wiert Omta