Door Wiert Omta op 12 november 2013

Verklaring n.a.v. de ledenvergadering van de PvdA Goes

Maandagavond 11 november waren  50 Goese PvdA leden in ’t Beest om te praten over de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. We hebben nu 5 raadszetels. De ontwerplijst was samengesteld door een externe commissie onder voorzitterschap van Annebeth Evertz. Het was een bijeenkomst waarin respectvol naar elkaar maar met hartstocht werd gepraat. Zoals het hoort. De sfeer was erg goed.

De commissie had eerder van de ledenvergadering de opdracht meegekregen een lijst samen te stellen waarop vernieuwing en ervaring op een gebalanceerde manier samen gaan. De commissie kwam met een advies waarin wethouder Jan de Pooter lijstrekker was en beoogd wethouder. De eerste 6 plaatsen op de ontwerp-kandidatenlijst:

 1. Jan de Pooter
 2. Wiert Omta
 3. Marlize Laport
 4. Danny Böseler
 5. Henk Hoogerland
 6. Ralph van Hertum

Danny Böseler is al enkele jaren fractievolger. Daarmee was de voorgestelde lijst een zorgvuldig evenwicht tussen ervaring en beoogde vernieuwing, met een nadruk op ervaring. Mocht Jan de Pooter wethouder worden dan was in de nieuwe fractie de verhouding tussen ervaring en vernieuwing 50-50% (Danny verenigt ervaring en vernieuwing). Een mooi evenwicht. Na publicatie van de lijst bleek dat  niet iedereen tevreden was met de voorgestelde top 6. Henk Hoogerland heeft zich al voor de ledenvergadering teruggetrokken als kandidaat. Wethouder Jan de Pooter zag eerder (om eigen redenen) af van zijn plek. De adviescommissie heeft aan de ledenvergadering voorgesteld de leeggevallen plaatsen op te vullen door de andere kandidaten naar boven te schuiven.

Op de ledenvergadering  hebben de aanwezigen gepraat en gestemd. De uitkomst daarvan is:

 1. Wiert Omta
 2. Marlize Laport
 3. Ralph van Hertum
 4. Danny Böseler
 5. Maurice Theune
 6. Jan Kees Tramper

Tijdens de vergadering hebben de kandidaten Helbertijn Luijt, Leen van Zon en Marianne van Heugten zich teruggetrokken. Helbertijn omdat ze alsnog tot de conclusie kwam het raadslidmaatschap op dit moment niet te ambiëren en geen valse verwachting wil wekken bij kiezers. Leen en Marianne zagen af van een plek op de lijst na de stemmingen over de eerste plaatsen (voor de plaatsen 1 en 3-5 waren tegenkandidaten). Iedereen was blij van Jan de Pooter te horen dat hij in de toekomst actief blijft voor de PvdA Goes. Jan is tot de verkiezingen als PvdA-wethouder nauw betrokken bij het bestuur van Goes.

Nu, op Marlize Laport na, alle gekandideerde leden van de huidige fractie  (en wethouder Jan de Pooter) zichzelf hebben teruggetrokken van de lijst neemt de PvdA Goes over enkele maanden afscheid van vertegenwoordigers die hun sporen meer dan hebben verdiend in de  Goese sociaaldemocratie. Henk Hoogerland stond 30 jaar op de bres voor de zwakkeren in de Goese samenleving en was zoals een raadslid hoort te zijn: betrokken en vasthoudend. En eigenzinnig. De laatste jaren was Henk de bewaker van onze coalitie met CDA en VVD. Hij blijft dat tot voorjaar 2014. Marian van Heugten en Leen van Zon kunnen ook terug kijken op een raadslidmaatschap waarin ze veel hebben bijgedragen aan het realiseren van sociaaldemocratische waarden.  We zijn ze erg erkentelijk.

De PvdA Goes heeft momenteel 160 leden. Zeventig van hen zijn dit jaar lid geworden (de PvdA Goes staat ver bovenaan in een landelijke ledenwerfcampagne). De aanwezigen op de ledenvergadering weerspiegelden ongeveer deze verdeling tussen oude en nieuwe leden en zorgden gezamenlijk voor een sfeervolle bijeenkomst waar respectvol gepraat werd over de voorgestelde lijst en de consequenties van de (alom betreurde) terugtrekking van de bijna volledige huidige fractie.

Maar vanaf nu is de blik voorwaarts en gaan we campagne voeren.

Wiert Omta

Wiert Omta

Voor raadslid Wiert Omta is actief zijn in de politiek een normale zaak: “Een samenleving werkt alleen als we met elkaar problemen bespreken en oplossingen zoeken. Met respect voor ieders mening”. Wiert woont in Oud-Sabbinge en is ondernemer in de journalistiek en de zorg. Hij maakt dagelijks Goestig, de lokale televisie. Wiert: “Door Goestig en

Meer over Wiert Omta