24 september 2013

Verslag Politieke Ledenraad Zwolle

jsf02Wim ten Hoor, raadslid in Terneuzen en afgevaardigde naar de Politieke Ledenraad namens het gewest Zeeland, en Maarten Rossen, kritisch PvdA-lid, zijn beiden ooit goedgekeurd voor militaire dienst en Wim heeft jaren bij de marine gewerkt. De aanschaf van de JSF op de agenda van de Politieke Ledenraad krijgen was een kolfje naar hun hand.

Voorgeschiedenis
Wim en Maarten hadden door de jaren heen een aantal auto’s en fietsen gekocht. De testritten die hierbij mochten worden uitgevoerd waren altijd kosteloos. Er werd vaak zelfs een kopje koffie bij aangeboden. Bij het kopen van gevechtstoestellen geldt dit ook, behalve bij een testvlucht van een JSF. Wim en Maarten verwonderden zich hier over.

De discussie over de JSF duurt al jaren. Al jaren is geen zicht op de kosten. Al jaren is er geen defensievisie die past bij de eenentwintigste eeuw. Al jaren wordt in Den Haag door diverse kabinetten een teleologsiche redenatie (= punt er aan lullen) gevolgd  ten behoeve van de aanschaf van de JSF. Tijd voor vragen en actie richting de Tweede Kamerfractie. De verwondering bij Wim en Maarten was inmiddels omgeslagen in ergernis.

De Cor van der Laak in hen kwam boven borrelen. Brieven en e-mails werden gestuurd. Op antwoord zitten Wim en Maarten nog te wachten. Tweede Kamerlid Eijsink zou hen bellen, maar tot op heden heeft de telefoon niet gerinkeld. Op vrijdag 13 september ging Maarten daarom maar eens naar de speciaal in Den Haag georganiseerde bijeenkomst over de JSF onder leiding van Tweede Kamerlid Servaes. Argumenten werden uitgewisseld en in de hele zaal zat niet één openlijke voorstander van de JSF.

Motie
Dit gegeven in combinatie met de vele e-mails en telefoontjes uit het Zeeuwse die Wim en Maarten mochten ontvangen besloten zij tot het indienen van een motie. Het Zeeuwse belang van behoud van werkgelegenheid in de marinebouw werd hierin ook benadrukt. De steun voor deze motie bleek groot, maar de afgevaardigden van het gros van de ondersteunende afdelingen zouden niet naar de Politieke Ledenraad (kunnen) gaan… Dat was een hard gelach. Waar waren de plaatsvervangers? Gelukkig schreef Utrecht inmiddels ook aan een motie en met een aantal van de Zeeuwse argumenten toegevoegd kon deze gezamenlijk worden ingediend en op meer steun van daadwerkelijk aanwezige afgevaardigden rekenen.

Zwolle zonder dolle
Zaterdagochtend vingen Wim en Maarten de reis naar Zwolle aan. De stad die in 1894 de bakermat was van de Nederlandse sociaal-democratie. Daar hoorden zij eerst een inspirerend verhaal aan van vicepremier Asscher. Daarna gingen de leden in verschillende subgroepen over de meest uiteenlopende onderwerpen discussiëren. Uiteraard gingen Wim en Maarten naar de zaal met het bordje ‘Defensie’ op de deur. Daar bleken meerdere leden te zijn die, buiten alle argumenten tegen de aanschaf van de JSF, ook hamerden op het proces. Wim en Maarten voerden aan dat de volgordelijkheid der dingen op z’n zachts gezegd rommelig was en is. Er had eerst een buitenlandvisie moeten worden vastgesteld, dan een defensievisie en dan pas had gekeken moeten worden naar het materieel dat daarbij nodig is. Nederland had zich misschien beter kunnen toespitsen op twee in plaats van drie krijgsmachtonderdelen: marine en landmacht. Nu was alles andersom gegaan en waren de buitenlandvisie en de defensievisie op één hoop geveegd. Eerst het toetje en daarna de soep en de hoofdhap in de blender. Dat viel bij Wim en Maarten slecht op de maag. Onverteerbaar.

Stemming
Terug naar de plenaire zaal. Daar werden de moties toegelicht en besproken. De Tweede Kamerfractie bleef voet bij stuk houden dat er een vliegtuig moest komen en dat de JSF het beste toestel was. Wim en Maarten verbaasden zich over de aangevoerde gedachtekronkels uit de Koude Oorlog. Het is toch 2013? Een sprankje hoop putten zij uit de toezeggingen van Diederik Samsom strikt vast te houden aan het aantal van 37 vliegtuigen voor de nu geldende hoeveelheid geld die ervoor gereserveerd is, dat het ding moet kunnen wat gevraagd en beloofd is en aan de maximale hoeveelheid geluidsoverlast die het toestel mag leveren. De motie die Wim en Maarten met Utrecht en anderen had ingediend werd afgeschoten.

Droevig
Met een kater verlieten zij de zaal. Wim en Maarten spraken nog wat na met partijgenoten uit Groningen (Sjak Rijploeg), Gelderland (Ron Stevens), enz. Wim en Maarten spraken vanwege de financiële constructie hun vrees uit voor een tweede RSV-affaire. De tijd zal het leren. De aarde draaide in een oud tempo in het rond en de wereld zag die avond op televisie aanslagen in Kenia en Irak. Handvuurwapens, granaten en autobommen waren gebruikt. Wat begin je daar tegen met een JSF?