Door Wiert Omta op 2 oktober 2013

Verslag Zelandusdebat werkgelegenheid

Dinsdag 1 oktober hield de de PvdA Zeeland een Zelandusdebat in Terneuzen, het onderwerp: werkgelegenheid & economie. Een verslag van de bijeenkomst staat hier.

Wiert Omta

Wiert Omta

Voor raadslid Wiert Omta is actief zijn in de politiek een normale zaak: “Een samenleving werkt alleen als we met elkaar problemen bespreken en oplossingen zoeken. Met respect voor ieders mening”. Wiert woont in Oud-Sabbinge en is ondernemer in de journalistiek en de zorg. Hij maakt dagelijks Goestig, de lokale televisie. Wiert: “Door Goestig en

Meer over Wiert Omta