Waarom ik staak

Door Wouter van der Pijl op 29 januari 2020

Deze week wordt er voor de zoveelste keer in relatief korte tijd gestaakt in het onderwijs. Ik ben nu een aantal jaren werkzaam in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en in die jaren zijn er al meerdere stakingen geweest. Daar heb ik zelf nooit eerder aan meegedaan. Tot nu toe. Deze week staak ik wel. Lange tijd had ik de hoop dat de regering met meer geld over de brug zou komen om de problemen in het onderwijs aan te pakken. Economisch gaat het al jaren erg goed. Afgelopen jaar had de overheid een overschot van 14 miljard euro. Uiteindelijk kreeg het onderwijs er 460 miljoen bij. Dit bedrag was grotendeels niet structureel. De problemen in het onderwijs zijn echter wel structureel.

Dat de problemen structureel zijn bewijst het onlangs gehouden PISA onderzoek. Iedere drie jaar wordt dit onderzoek gehouden in 79 Europese landen. In dit onderzoek wordt gekeken naar de leesvaardigheid van vijftienjarigen. Uit dit onderzoek bleek dat de leesvaardigheid onder Nederlandse scholieren in drie jaar tijd harder gedaald was dan in welk ander Europees land ook. Een kwart van de vijftienjarigen kan niet de essentie halen uit een brief van de overheid of bijvoorbeeld een handleiding.

Een ander groot probleem is de grote loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs. Docenten hebben allemaal een HBO-diploma of hoger. Toch verdienen basisschoolleerkrachten minder dan de docenten in het voortgezet onderwijs. Basisschoolleerkrachten werken net zo hard en hun kennen en kunnen doet niet onder voordat van een collega op het voortgezet onderwijs. Dan is er nog de vreemde regeling dat docenten in het VSO volgens de cao gezien worden als basisschoolleerkrachten met het daarbij behorende loon. De logica hierachter heeft niemand mij tot op heden kunnen uitleggen.

Behalve deze problemen zijn er de welbekende lerarentekorten waardoor klassen naar huis gestuurd worden, omdat er geen vervanging is. Dit is in de gemeente Goes het afgelopen jaar meerdere keren voorgekomen. In de randstad is het nog veel erger. Het onderwijs heeft een enorme verantwoordelijkheid om kinderen de kennis bij te brengen die ze in hun later in hun leven nodig hebben. Ik neem deze verantwoordelijkheid als docent. Nu de regering nog, want zonder middelen kunnen wij ons werk niet voldoende uitvoeren. Reden genoeg om te staken!

Wouter van der Pijl

Wouter van der Pijl

‘Een samenleving waarin iedereen gelijk is en mee kan doen. Waar de politiek haar verantwoordelijkheid neemt en samen met inwoners beslissingen neemt. Dat is waar ik voor sta’ Odyzee Kloetinge Mijn naam is Wouter van der Pijl. Ik ben geboren en opgegroeid in Goes en woon in Goes-Zuid. Ik heb in mijn studententijd geschiedenis gestudeerd

Meer over Wouter van der Pijl