Wat is belangrijker: de jongere of het verdienmodel?

8 oktober 2015

jasonpetWe hebben ons binnen en buiten de gemeenteraad herhaaldelijk zorgen gemaakt over de invloed van verdienmodellen op de inrichting van de (jeugd)zorg. Onlangs heeft de Inspectie Jeugdzorg een signalement gepubliceerd over de gesloten jeugdzorg. De inspectie stelt vast dat jeugdzorginstellingen om bedrijfseconomische redenen in toenemende mate zonder rechterlijke machtiging jongeren plaatsen in een gesloten instelling. Het verdienmodel van de instelling gaat boven de rechtspositie van de jongere. De Inspectie Jeugdzorg noemt dit onaanvaardbaar. Wij willen van het Goese college weten of er ook Goese jongeren zonder rechterlijke machtiging in de gesloten jeugdhulp zijn opgenomen.

De Inspectie Jeugdzorg schrijft:

 – “In toenemende mate nemen instellingen voor gesloten jeugdhulp jongeren binnen hun accommodatie op, zonder dat een kinderrechter een machtiging gesloten jeugdhulp voor deze plaatsing heeft afgegeven. De Inspectie Jeugdzorg vindt deze plaatsingen onaanvaardbaar, omdat ze in strijd zijn met nationaal en internationaal recht. Wanneer jongeren zonder een rechterlijke toets gesloten worden opgenomen schaadt dat hun rechtspositie in belangrijke mate.”

– Over de motieven van de jeugdzorginstellingen schrijft de inspectie: “De sector zelf geeft in alle openheid aan dat deze plaatsingen voorkomen en in aantal toenemen. De door de sector genoemde redenen voor deze plaatsingen zijn voor een belangrijk deel bedrijfseconomisch van aard. Door een daling van de vraag naar gesloten jeugdhulp plaatsen dreigt leegstand, waardoor de continuïteit van instellingen in gevaar kan komen. Met het opnemen van jongeren zonder machtiging gesloten jeugdhulp kan deze leegstand volgens de sector voor een deel gecompenseerd worden.”

Over de zorgen van de inspectie stelden we vandaag de volgende vragen aan het college van B&W:

  1. Is het college het eens met de Inspectie Jeugdzorg dat plaatsingen binnen gesloten jeugdhulp zonder rechtelijke machtiging onaanvaardbaar zijn?
  1. Zijn er momenteel Goese jongeren geplaatst in een instelling voor gesloten jeugdhulp?

–           Zo ja, om hoeveel jongeren gaat het en hoeveel van hen zijn via een rechterlijke machtiging geplaatst?

–           Indien er jongeren zonder rechtelijke machtiging zijn geplaatst, wat was de reden om dat te doen?

–           Indien er jongeren zonder rechtelijke machtiging worden geplaatst: wat gaat het college doen om dit te beëindigen?

Signalement Inspectie Jeugdzorg

 

Naschrift:

We hebben vandaag (3 november 2015) antwoord gekregen. Goes gaat voor de jongeren, zo blijkt uit de antwoorden. Gelukkig! Er zit wel een klein addertje onder het gras: “Het Centrum voor Jeugd en gezin beschikt niet over gegevens van jongeren die voor 1 januari 2015 zijn geplaatst”. De volledige reactie van het college: Antwoorden PvdA over jeugdzorg 031115