We gaan de uitdaging aan!

17 mei 2018

Het nieuwe college biedt de PvdA de komende jaren genoeg uitdagingen om op te pakken. Het college wil komende jaren de inspraak van burgers en raad verbeteren. Iets wat wij al jaren willen. Inspraak voor burgers verbeteren, vraagt een andere besluitvorming en burgers moeten serieus genomen worden. Een uitdaging waaraan wij graag meewerken.

Goes sociaal houden is ook een uitdaging. Het college kiest ervoor om belastingen voor bedrijven te bevriezen, terwijl in 2016 de belofte aan de Goese burger werd gebroken om de belastingen niet te verhogen. Dat vinden wij oneerlijk en we hadden ook graag gezien dat de lasten voor de Goesenaren zouden afnemen. Daarnaast verdient ook het armoedebeleid meer aandacht. 1 op de 10 kinderen leeft in armoede, daar moeten we echt iets aan doen. Die uitdaging gaan we aan!

Ook in het onderwijs liggen uitdagingen. Het college wil onderwijsstad blijven maar de plannen overtuigen ons niet. Het college kan meer doen om onderwijsachterstanden te voorkomen en te bestrijden. Excellerende kinderen verdienen het om hun talenten te kunnen ontwikkelen.

Ondanks de vele uitdagingen, sommige hebben we nog niet eens genoemd, zijn er ook positieve punten. We zijn blij dat het themajaar blijft bestaan en dat duurzaamheid een belangrijk thema wordt. Ook zien we dat het college streeft naar een inclusieve samenleving. Wat ons betreft hoort iedereen daarbij, ook o.a. laaggeletterden, LHTB-ers en mensen met een beperking. Onze verkiezingsslogan luidde: ‘Goes is voor iedereen’. Graag gaan wij deze uitdaging aan om dit de komende jaren waar te maken!