Door op 13 februari 2014

“Wijk- en dorpshuizen zijn ontzettend belangrijk”

goesoostDe PvdA Goes streek woensdagavond 12 februari neer in Goes-Oost, een van de grootste wijken van de gemeente Goes. Volgens de bewoners ook de mooiste wijk van Goes. De PvdA sprak in de Jan Ligthartschool met vertegenwoordigers van de wijk. Thema’s als het voortbestaan van het wijkgebouw, de toekomst van de wijk en verkeersoverlast kwamen aan bod.

De inwoners van Goes-Oost zijn betrokken bij hun wijk. De wijkvereniging en de wijkbelangengroep wijzen de PvdA Goes op grote toestroom van bewoners in het Jan Ligthartschool om te bridgen, te klaverjassen of voor cursussen. Harry van Wanrooij, benadrukt de belangrijke functie van het wijkgebouw. “Het wijkgebouw brengt mensen bij elkaar.”

Van Wanrooij heeft wel zorgen: “We krijgen geen compensatie meer voor de inflatie. Het is maar 2% per jaar maar over de jaren loopt het op. Het scheelt ons nu 1600 euro aan inkomsten. We moeten dat geld aan onze bezoekers vragen, waardoor ze kunnen afhaken.” Wiert Omta is duidelijk in zijn bewoordingen: “Goes heeft de voorzieningen en infrastructuur goed op orde. Daar gaan we een pas op de plaats maken. De komende jaren moet alle aandacht naar de burgers. De dorps- en wijkhuizen zijn daarbij belangrijk. Net zo als alle verenigingen in Goes. Die willen we ook helpen”.

Wat gaat gebeuren met het oude gebouw van het Goese Lyceum? Wolter Koster licht toe: “Op het deel dat gesloopt wordt is plaats voor een klein parkeertrrein, om de drukte bij de Pijlers te ontlasten. Een ander deel van het schoolcomplex blijft bestaan, maar daar is geen bestemming voor.” Jan van de Langerijt oppert een prijsvraag. PvdA-kandidaatsraadslid Maurice Theune vraagt of die prijsvraag in de wijkkrant kan worden geplaatst. Maar helaas is er geen wijkkrant meer, vanwege de kosten.

Verder spreekt het gezelschap over de verkeershinder, de mogelijk nieuwe snackbar en het contact met de gemeente Goes. Een ding komt steeds terug. “Zonder faciliteiten haal je het hart uit de wijk”, een boodschap die de PvdA Goes duidelijk heeft begrepen.

Bij de PvdA Goes staat contact met de inwoners van de gemeente Goes centraal. We willen weten wat in uw buurt speelt. Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van het PvdA-bezoek aan Goes-Oost of andere PvdA-acties? Dan kunt u mailen naar lijsttrekker Wiert Omta (wiert@oud-sabbinge.nl).