Door op 15 september 2015

“Zeeuwse politiek staat te ver van de mensen”

Schermafbeelding 2015-09-15 om 20.53.47Kan je je even voorstellen?
Mijn naam is Ab van der Ven, 69 jaar en ik kom uit Wilhelminadorp. Ik heb lange tijd gewerkt in het onderwijs voor volwassenen. Daarna ben ik bij de gemeente Goes aan de slag gegaan tot mijn pensioen. Ik ben nu vrijwilliger bij de Stichting Nieuwe Zorg. Wij houden ons bezig hoe we jongeren bij het Zeeuwse maritieme culturele erfgoed kunnen betrekken. Daarnaast ben ik opa en ga ik regelmatig op reis.

Wat vind je interessant aan de politiek?
Een van de belangrijkste taken voor de politiek is zorgen voor evenwicht in de maatschappij. De sociaal-democratie heeft daarin een lange traditie. Ons stelsel wat we hebben opgebouwd in de jaren vijftig en zestig staat onder druk. De grote collectieven van het verleden worden steeds kleiner. De werkgelegenheid wordt onzekerder. De risico’s komen bij het individu te liggen. De concentratie van macht en geld ligt bij enkelen. Een zorgelijke ontwikkeling.

Waarom ben je lid van de PvdA?
De PvdA heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het huidige sociale stelsel. Ik ben tevreden over de rol van de PvdA in de regering. De intentie van de PvdA is om het systeem te vernieuwen. Op weg naar de nieuwe economische realiteit. Ik weet dat binnen de sociaal-democratie de oplossingen voor de toekomst liggen.

Volg je de lokale politiek?
Op afstand. De uitdaging is om het nieuwe zorgstelsel in de gemeente goed te laten landen. De PvdA-kiezers vragen van de partij dat het goed komt met het nieuwe zorgsysteem. In dit voorbeeld zie je een druk op kostenbeheersing door de grote sturende machtsconcentraties in de maatschappij. De gewone man die zorg nodig heeft, is niet goed genoeg georganiseerd om tegenwicht te bieden aan de sturende machten. Ik geloof niet in privatisering van de gezondheidszorg. Dat is een openbare taak, die de politiek moet sturen.

Wat weet je van de provinciale politiek?
Het Rijk wil zoveel mogelijk taken naar de gemeenten brengen, omdat de gemeenten dichter bij de burgers staan. Vervolgens moeten gemeenten en provincies worden opgeschaald. Wat blijft dan nog bij de burgers? Ik geloof niet in de opschaling. De politiek moet dichter bij de burgers. De Zeeuwse provinciale politiek staat te ver van de mensen.

Heb je nog een boodschap voor de PvdA?
Ik vind dat de kernwaarden van de sociaal-democratie zitten in het zoeken naar een maatschappelijk evenwicht. De PvdA moet dit evenwicht gaan bewaken. Er moet een tegenwicht zijn voor grote concentraties macht en kennis. Internationaal gezien moet de sociaal-democratie voor alle lagen van de bevolking weer een perspectief bieden op een mooie toekomst.