Zeker zijn van goed openbaarvervoer

Door Marco Eestermans op 6 maart 2019

Ralph van Hertum, Goesenaar en herkiesbaar Statenlid, maakte dinsdag een bustour door heel Zeeland. Hij vroeg daarmee aandacht voor het OV. Heel de middag was hij in gesprek met passagiers en chauffeurs om uiteindelijk laat in de avond weer terug in Goes te zijn. Ralph: ‘Goede busverbindingen zijn belangrijk. Het zorgt ervoor dat de dorpen en voorzieningen bereikbaar blijven. Daarnaast is de prijs ook belangrijk, op sommige ritten is die te hoog.’

Niet alleen de verbindingen zijn belangrijk, ook hoe we met de chauffeurs omgaan. Ralph: ‘Als een bus 5 minuten vertraging heeft, gaat dat van de pauze van de chauffeur af. De chauffeurs moeten zeker zijn van fatsoenlijke arbeidsomstandigheden waarbij ze recht hebben op pauze.’

De PvdA heeft de volgende standpunten over openbaar vervoer:
– Er moet één vervoersplan komen die versnippering van diensten tegengaat
– Kernlijnen van de bus blijven bestaan, aangevuld met buurtbus, haltetaxi, fastferry en trein
– Fastferry blijft minimaal 1x per uur varen, op piekmomenten 2x
– Verbindingen met de rest van Nederland en België moeten verbeteren
Kijk in het verkiezingspunten voor andere standpunten over openbaar vervoer en meer! https://zeeland.pvda.nl/nieuws/verkiezingsprogramma-2019/

Marco Eestermans

Marco Eestermans

De afgelopen drie jaar heeft Marco ervaring opgedaan als fractievolger. De komende jaren wil hij zich blijven inzetten in de gemeenteraad van Goes. Zijn speerpunten zijn jongeren, onderwijs, armoede en vrijheid. Als leerkracht in het speciaal onderwijs ervaart hij dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om mee te komen in onze samenleving. Marco is

Meer over Marco Eestermans