Zeker zijn van goede arbeidsomstandigheden voor thuiszorgmedewerkers

Door Marco Eestermans op 5 februari 2019

Zeker zijn van een oude dag in je eigen huis, ook als je zelf niet meer alles kan bijhouden in het huishouden. Dat is vaak alleen mogelijk met goede thuiszorg. Daarvoor zijn goede medewerkers van belang. Deze medewerkers verdienen een fatsoenlijk loon en goede arbeidsomstandigheden. Vaak werken thuiszorgmedewerkers zich een slag in de rondte om huizen schoon te maken, maaltijden te bereiden en daarnaast nog een praatje te maken. Landelijk zien we terug dat zij daar te weinig voor betaald krijgen of in dienst worden genomen via constructie als ZZP’er, met alle gevolgen van dien.

De PvdA Goes wil weten hoe het zit met de arbeidsomstandigheden van thuiszorgmedewerkers in Goes. De gemeente is namelijk verantwoordelijk voor de aanbesteding van deze zorg. Zij moet een redelijke vergoeding betalen zodat de medewerkers onder fatsoenlijke omstandigheden kunnen werken. Een regel die in 2015 is vastgesteld. Wij willen graag weten of Goes zich daaraan houdt en hebben daarom de volgende vragen gesteld aan het college:

1. Kent u het bericht ‘Strijd tegen onderbetalende gemeenten in de thuiszorg’?
2. Voldoet onze gemeente aan het Besluit Reële prijs Wmo 2015? Zo nee, waarom niet?
3. Kunt u toelichten hoe u getoetst heeft of de inschrijvende partij inderdaad een reële prijst hanteert?
4. Wat is de reële prijs die betaald wordt door de gemeente?
5. Resulteert deze reële prijs ook in een fatsoenlijk loon voor thuiszorgmedewerkers en krijgen zij betaald conform de cao-afspraken? Zo nee, waarom niet en wat gaat u hieraan doen?
6. Werken de thuiszorgmedewerkers in onze gemeente conform de cao-afspraken onder fatsoenlijke arbeidsomstandigheden? Zo nee, waarom niet en wat gaat u hieraan doen?

Marco Eestermans

Marco Eestermans

De afgelopen drie jaar heeft Marco ervaring opgedaan als fractievolger. De komende jaren wil hij zich blijven inzetten in de gemeenteraad van Goes. Zijn speerpunten zijn jongeren, onderwijs, armoede en vrijheid. Als leerkracht in het speciaal onderwijs ervaart hij dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om mee te komen in onze samenleving. Marco is

Meer over Marco Eestermans