Zekerheid als leidraad, ook wanneer het goed gaat met Goes

Door Marco Eestermans op 8 november 2019

Algemene beschouwingen PvdA Goes 2019:

Het gaat goed met Goes, zeker in financieel opzicht. De netto schuldquote tendeert naar iets boven de 100%. Afgelopen jaren stelde de PvdA als financieel doel uit de risicozone te komen, dus onder die befaamde 100% van de exploitatie te geraken. Dat doel komt nu dus in zicht. De lage en zelfs negatieve rentes kunnen ons helpen helemaal uit de risicozone te komen. Dat is fijn.

Dat het financieel beter gaat hebben we ook te danken aan onze inwoners. Zij kregen in 2016 tegen hun zin een lastenverzwaring. De positieve gevolgen zien we gelukkig terug in de begroting. Helaas zien de inwoners het zelf niet terug. Hun lastenverzwaring blijft en gaat door. De OZB-lasten voor ondernemers daarentegen blijven bevroren. Argumenten voor en effecten van deze maatregel zijn onduidelijk. Het is een VVD-cadeau aan de vastgoed-exploitanten. Voor de PvdA blijft deze maatregel onrechtvaardig.
Er wacht ons nog een grote financiële uitdaging: Het Omnium, op dit moment het grootste financiële risico voor de gemeente. Uitspreken dat deze voorziening van groot belang is en behouden moet blijven is één ding. De portemonnee trekken om deze voorziening overeind te houden en toekomstbestendig te maken is wat anders. Dat gaat nog een zware wissel trekken.

Goes presenteert prettige cijfers. De werkloosheid daalt, het aantal personen in een bijstandsuitkering daalt, het aantal misdrijven daalt en de Goese economie loopt als een trein. Toch maken wij ons zorgen om de groep kwetsbare inwoners. Goes verwacht van deze burgers dat zij zelfredzaam zijn. Recente onderzoeken laten zien dat deze doelgroep zich heel anders gedraagt dan wat volgens het beleidsideaal ‘zelfredzaamheid’ van hen wordt verwacht. Wie echt in de put zit, is de zelfredzaamheid al lang voorbij. We vertrouwen er op dat de gemeente in staat is deze inzichten in haar aanpak op te nemen.

De PvdA ontvangt veel signalen dat het coffeeshopbeleid averechts uitpakt. Doordat alleen ingezetenen er klant mogen zijn, hebben illegale straatdealers een grote afzetmarkt. De gevolgen laten zich raden: overlast nabij de coffeeshops maar ook in Goese wijken. Kwetsbare jongeren worden geronseld en raken betrokkenen bij criminele handelingen. We stellen voor goed te onderzoeken wat er aan de hand is en of het loslaten van het ingezetenencriterium de veiligheid op straat terug kan brengen.

Burgerparticipatie is voor de PvdA al jaren een belangrijk speerpunt. De raad is aan de slag gegaan om spelregels voor burgerparticipatie op te stellen. We juichen dit van harte toe want in de visie van de PvdA staat de burger centraal. Dit betekent dat raad, college en ambtenaren moeten leren loslaten: Goes moet laten zien dat het haar inwoners vertrouwt en moet beseffen dat inwoners ook heel goed zelf beslissingen kunnen nemen. De PvdA houdt als doel voor ogen dat bij al het nieuwe beleid de betrokkenen de uitdagingen formuleren, samen oplossingen inventariseren en daaruit keuzes te maken. Burgers moeten zo’n proces ook zelf kunnen initiëren.

Een ander actueel thema is de energietransitie. In de begroting blijft dit onderwerp steken in onderzoeken en eerste stappen. Volgens de PvdA is er meer tempo nodig met een aantal concrete acties. Daarbij moet er aandacht zijn voor burgerparticipatie in brede zin. Inwoners moeten mee kunnen beslissen over maatregelen in hun wijk, dorp flat of woning. Deze energietransitie moet voor iedereen betaalbaar zijn. We mogen daarbij niemand vergeten.

Raadsleden en college, ook in 2020 zullen we weer veel besluiten moeten nemen. We wensen iedereen die daarbij betrokken is veel wijsheid toe.

Aysegul Devrim, Marco Eestermans, Niek Flipse, Amanda van Hertum, Ralph van Hertum, Bram Nonnekes, Wiert Omta, Wouter van der Pijl, Patric de Schepper & John van Tiel.

Marco Eestermans

Marco Eestermans

‘Ongelijkheid is voor mijn een doorn in het oog. Ik wil een Goes waar plek voor iedereen is. Goes moet een plaats zijn waar iedereen de kans heeft om zich te ontwikkelen, keuzes te maken en plezierig te leven. Goed onderwijs en goede plekken waar mensen elkaar ontmoeten, helpen daarbij’ Speciaal onderwijs Mijn naam is Marco

Meer over Marco Eestermans