Zet rechten van inwoners met een beperking centraal

Door Marco Eestermans op 6 februari 2021
Zorginstelling ’s Heeren Loo wil inwoners met een beperking huisvesten in een grootschalig wooncomplex in Goes. Tegelijkertijd sluiten ze kleine wooneenheden. Dat staat haaks op het beleid van de afgelopen jaren waarin inwoners met een beperking zoveel mogelijk kleinschalig in woonwijken wonen.
De meningen hierover zijn verdeeld. De PvdA vindt dat de rechten van inwoners met een beperking gerespecteerd moeten worden. In het VN verdrag Handicap staat dat inwoners met een beperking zelf mogen kiezen waar en hoe ze wonen. De PvdA wil dat dit mogelijk blijft. Ook de Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Zeeland laat in de PZC weten dat inwoners de keuze moeten hebben om kleinschalig te wonen. Zij vrezen een verplichte verhuizing naar het nieuwe grootschalige wooncomplex
Raadslid Johnny Lukasse (SGP-CU) reageert ook in de PZC: ‘De zorgkosten rijzen de pan uit. In een grotere voorziening kan zorgpersoneel efficiënt worden ingezet. In die zin is dat een logische ontwikkeling’. Juist daar gaat het volgens de PvdA mis. Te vaak staan de kosten voorop. De financiën zijn het belangrijkst en de rechten van inwoners worden op de tweede plaats gezet. Dat moet anders.
De vraag is: ‘in welke samenlevingen willen we leven? In een samenleving waar de zorg en de rechten van inwoners centraal staan, of een samenleving waarin de kosten leidend zijn?’. De PvdA kiest voor het eerste. Alle inwoners moeten volwaardig mee kunnen doen in onze samenleving, ook als dat wat extra geld kost.
Marco Eestermans

Marco Eestermans

De afgelopen drie jaar heeft Marco ervaring opgedaan als fractievolger. De komende jaren wil hij zich blijven inzetten in de gemeenteraad van Goes. Zijn speerpunten zijn jongeren, onderwijs, armoede en vrijheid. Als leerkracht in het speciaal onderwijs ervaart hij dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om mee te komen in onze samenleving. Marco is

Meer over Marco Eestermans