Zoek naar passende oplossing Odyzee school

Door Marco Eestermans op 4 mei 2020

Door: Marco Eestermans en Wouter van der Pijl

Het Odyzee is een speciale school voor kinderen met onder andere een diagnose autisme. Kinderen tot 18 jaar krijgen hier les. Afgelopen jaren is het leerlingenaantal toegenomen, daardoor heeft het Odyzee ruimtegebrek. Nu al zijn er extra tijdelijke bijgebouwen geplaatst en worden leerlingen opgevangen op andere scholen. De Partij van de Arbeid wil dat er gekeken wordt naar passende en definitieve oplossing.

We hebben in de Goese raad daarvoor drie argumenten genoemd:
– De locatie van de school is ontzettend belangrijk. De school is gevestigd naast Emergis. Een deel van de kinderen gaat daar onder schooltijd naar toe voor behandeling. Door deze samenwerking van zorg en onderwijs is het noodzakelijk dat de school zich in de buurt van Emergis bevindt.
– De kinderen op het Odyzee hebben baat bij een gestructureerde en prikkelarme omgeving. Nu klassen worden gehuisvest op het Ostrea Lyceum worden deze voorwaarden gebroken.
– Er is behoefte aan een definitieve oplossing. De leerlingenaantallen zullen de komende jaren gelijk blijven of stijgen.

Fractielid Wouter van der Pijl is zelf werkzaam op het Odyzee en ziet dagelijks de gevolgen van het ruimteprobleem: ‘Een groot probleem voor de leerlingen die nu op een andere locatie les krijgen is dat de zorg van Emergis niet in de buurt is. Een grote groep leerlingen maakt hier gebruik van, maar is niet altijd in staat om zelfstandig te reizen. Dat brengt de nodige problemen met zich mee. Daarnaast hebben we als school ook steeds meer te maken met overvolle klassen. Het maximum aantal leerlingen per klas is twaalf, maar in de praktijk komt het voor dat dit er meer zijn. Deze doelgroep heeft een rustige en prikkelarme omgeving nodig, maar door het gebrek aan ruimte wordt het lastiger om ze dit te bieden. Een einde aan de groei van de school is nog niet in zicht en een structurele oplossing is hard nodig.’

Tijdens behandeling in de gemeenteraad gaf de wethouder aan onderzoek te willen doen naar de mogelijkheden. De PvdA heeft de wethouder opgeroepen om nog dit jaar met een oplossing te komen.

Marco Eestermans

Marco Eestermans

‘Ongelijkheid is voor mijn een doorn in het oog. Ik wil een Goes waar plek voor iedereen is. Goes moet een plaats zijn waar iedereen de kans heeft om zich te ontwikkelen, keuzes te maken en plezierig te leven. Goed onderwijs en goede plekken waar mensen elkaar ontmoeten, helpen daarbij’ Speciaal onderwijs Mijn naam is Marco

Meer over Marco Eestermans