Door op 14 april 2014

“Zonder samenwerking blijft geen kerk overeind”

liturgietuinVrijdagmiddag 11 april 2014 vond in ’s Heer Hendrikskinderen een vergadering plaats over de toekomst van de kerken in Zeeland. Hoe houden we de kerken in ons midden? De PvdA Goes was ook aanwezig en hoorde veel terechte opmerkingen. Eén belangrijk punt staat als een paal boven water: samenwerking is noodzakelijk, maar zonder jongere leden hebben kerken geen verre toekomst.

In de Protestantse kerk van ’s Heer Hendrikskinderen komen om 15.00 uur dorpsbewoners en andere geïnteresseerden samen. Martin Wiersma, voorzitter van de dorpsraad, vertelt vol beleving over de inspanningen van de inwoners van ’s Heer Hendrikskinderen. In ’s Heer Hendrikskinderen loopt een duurzaamheidsproject en wordt het dorpsplan in de praktijk gebracht. Vrijdag wordt het volgende punt van het dorpsplan geopend: de liturgietuin.

Karin van den Broeke, voorzitter van de landelijke synode van de Protestantse gemeenschap, benadrukt de noodzaak van de protestantse kerken om samen te werken. Nieuwe dingen bedenken om de kerk een extra functie te geven. Wethouder Jo-Annes de Bat vult haar aan. Hij vertelt over de roemrijke geschiedenis van de Peperbus. De Bat geeft aan dat het gebouw niet zal verdwijnen. Samenwerking tussen de school, het dorpshuis en de kerk is van belang om het dorp leefbaar te houden. De gebouwen zijn er voor de mensen, niet andersom.

De Bat stipt in zijn verhaal het onderwerp jongeren aan. Leerlingen van het Calvijn College gaan naar het archief en doen onderzoek naar het verleden van Goes. Opvallend is wel: de wethouder was de op één na jongste in de kerk. Het grote probleem van de kerken is de ouder wordende leden en het uitblijven van jonge mensen om de fakkel over te nemen. Kerken kunnen jarenlang goed samenwerken en veel geld ophalen onder hun leden, maar zonder jonge nieuwe leden zal uiteindelijk de kerkdienst stoppen.

De PvdA Goes is betrokken bij de historische gebouwen in de gemeente Goes. Wij zijn van mening dat cultuur en geschiedenis moet worden gekoesterd voor het nageslacht. Wat verloren gaat, komt niet meer terug. Alleen tegelijkertijd moeten we wel kijken naar de ontkerkelijking en veranderende bevolkingsopbouw. Kerkbesturen en gemeenten moeten met oplossingen komen voor de lange termijn. De oplossingen liggen, inderdaad, in het samenwerken met alle voorzieningen op het dorp: school, dorpshuis en kerkgebouw.