Door Marlize Laport op 29 juni 2015

Zorgen om jeugdpsychiatrie

jeugdpsychiatrieIn de media – o.a. televisieuitzending van Nieuwsuur en in de PZC – is melding gemaakt van lange wachtlijsten voor de behandeling van de jeugdpsychiatrie. De verwachting is dat deze wachtlijsten de komende tijd zullen toenemen. Reden hiervoor zou zijn dat de gemeenten – die sinds 1 januari 2015 hiervoor verantwoordelijk zijn – te beperkt zorg inkopen. De PvdA-raadsfractie in Goes vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. Reden om maar eens te vragen hoe het in Goes geregeld is.

De raadsfractie van de PvdA in Goes heeft hierover de volgende vragen aan het college van B. & W. gesteld:

  1. Heeft het college kennis genomen van de berichtgeving in de media – o.a. PZC van 24 juni 2015 – waarin melding wordt gemaakt van toenemende wachtlijsten in de jeugdpsychiatrie?
  2. Is het college het met de PvdA-raadsfractie eens dat het onaanvaardbaar is dat jongeren, die psychiatrische hulpverlening nodig hebben, op een wachtlijst worden geplaatst?
  3. Kan het college ons ook meedelen voor hoeveel jongeren uit de gemeente Goes sinds 1 januari 2015 een aanvraag voor psychiatrische zorg is ingediend?
  4. Kan het college ons meedelen hoeveel van dergelijke aanvragen in totaal bij de Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden zijn ingediend?
  5. Kan het college ons ook meedelen hoe lang het geduurd heeft voordat met de zorg voor de betreffende jongeren is gestart in de Bevelanden, en in het bijzonder voor de jongeren uit de gemeente Goes?
  6. Verwacht het college belangrijke wijzigingen het komende half jaar m.b.t. het aantal aanvragen en de afhandeling hiervan in de jeugdpsychiatrie?
Marlize Laport

Marlize Laport

Raadslid Marlize Laport woont in het centrum van Goes, werkt in de ouderenzorg als maatschappelijk en is liefhebber van kunst en cultuur. Marlize zit sinds 2010 voor de PvdA in de gemeenteraad: “Als inwoner van Goes vind ik het belangrijk een bijdrage te leveren aan het lokale bestuur”. Marlize Laport wil vooral blijven luisteren naar

Meer over Marlize Laport