Zorgt luwte voor doorbraak in zondag-dossier?

1 april 2018

Een dag na de verkiezingen op 21 maart was er een duidingsraad. Tijdens die bijeenkomst kunnen partijen hun visie op de verkiezingsuitslag geven en suggesties doen voor het soort gemeentebestuur dat er moet komen. Het CDA bleef ondanks de twee zetels verlies het grootste met vijf zetels. Daarom kunnen de christendemocraten het voortouw nemen bij de collegevorming.

Tegenover het verlies van twee zetels bij het CDA staat een zetel winst bij de VVD. De SGP/CU hield er vier. Ze wekken de indruk gedrieën door te willen gaan met een college in de huidige samenstelling. Maar samen hebben de drie collegepartijen nu 13 van de 25 zetels. Dat is de kleinst mogelijke meerderheid. Er hoeft maar iemand ziek te zijn of met vakantie en het college heeft geen meerderheid meer in de raad. Daarom hebben wij bij informateur Ad Schenk (CDA, wethouder in Borsele) aangedrongen op een verbreding van het nu nog zittende college. Het ligt voor de hand dat daarvoor allereerst gepraat gaat worden met GroenLinks en Nieuw Goes, naast de VVD de twee winnaars van de verkiezingen. Informateur Schenk sprak inmiddels alle partijen en komt midden deze week met zijn conclusies.

Schenk moet dan ook aangeven met wat voor een programma het nog te vormen college van B&W aan de slag gaat. Wat ons betreft wordt dat een programma op hoofdpunten. Alle partijen hebben in hun verkiezingsprogramma en tijdens de campagne het belang van burgerparticipatie benadrukt. Maar dan moet er wel iets te participeren zijn. Een uitgebreid en dichtgetimmerd collegeprogramma laat weinig ruimte voor die breed gewenste burgerparticipatie. Een programma op hoofdpunten past ook beter bij de manier waarop de gemeenteraad de afgelopen vier jaar haar werkwijze heeft veranderd. Aanvankelijk konden de raadsleden ‘ja’ of ‘nee’ zeggen tegen kant-en-klare nota’s. Die praktijk is aan het veranderen. De gemeenteraad wordt door het gemeentebestuur steeds vaker bij het begin van nieuw beleid betrokken. Dat maakt het beleid vaak beter en zorgt voor een groter draagvlak.

Spannend is wat er met de zondagsvrijheid gaat gebeuren. De partijen die daar het meest geharnast inzitten (voorop SGP/CU, daarna CDA, D66 en SP) hebben maar liefst vijf zetels verloren. De partijen die burgers en ondernemers onvoorwaardelijk de vrijheid willen geven zelf te beslissen over hun zondag (alle andere) hebben 13 van de 25 zetels. Een meerderheid. De zondag was een belangrijk thema deze verkiezingen. Aanstaande donderdag bespreek de gemeenteraad een voorstel van GroenLinks om het helemaal aan ondernemers zelf over te laten of zij op zon- of feestdagen hun winkeldeuren openen. Het voorstel valt in een politieke luwte: er is nog geen nieuw college van B&W gevormd. Het zou wijs en fijn zijn als VVD, GroenLinks, Partij voor Goes, Nieuw Goes en PvdA die luwte aangrijpen om gehoor te geven aan de wens van een meerderheid van de Goese kiezers. Dan kan dit dossier worden gesloten en is het geen obstakel in de collegevorming. We gaan het zien.