Armoedebeleid

Eén van de belangrijkste taken van de gemeente is dat iedere Goesenaar mee kan
doen aan de samenleving. In de gemeente Goes wonen ruim 1.500 inwoners voor wie
dat geen vanzelfsprekendheid is omdat ze in armoede leven. Van deze groep groeien
400 kinderen dagelijks op in armoede. PvdA/GroenLinks vindt dat hier verandering in
moet komen. We zullen ons inzetten voor een gemeente waarin iedere inwoner zich
kan voeden, kleden, een dak boven het hoofd heeft en de mogelijkheid heeft om te
studeren.

● Goes zorgt dat iedere inwoner in zijn/haar dagelijkse levensbehoefte kan voorzien.
Dit doen we o.a. door de mogelijkheden van de bijzondere bijstand te verruimen;

● Geen enkel kind mag de dupe worden van armoede. We voeren de aanbevelingen
van het rapport ‘Effectief kindgericht armoedebeleid’ van de kinderombudsvrouw uit
en kijken wat nog meer nodig is. De kinderombudsvrouw pleit o.a. voor vouchers voor
kleding, zwemles, een bibliotheekpas, toegang tot lokaal openbaar vervoer en
wekelijkse deelname aan sport en cultuur;

● Goes introduceert het kindpakket waarin alle armoederegelingen voor kinderen
gebundeld zijn. Met één aanvraag kan het kind gebruik maken van o.a. stichting
leergeld, het jeugdsport- en cultuurfonds, en van de gemeente regelingen;

● Goes maakt de toegang tot armoederegelingen laagdrempelig door één fysiek en
digitaal plek te creëren waar Goesenaren een aanvraag kunnen indienen. Deze
aanvraag wordt breed bekeken waardoor Goesenaren automatisch ook in aanmerking
kunnen komen voor andere regelingen binnen de gemeente;

● Goes maakt een overgangsregeling voor inwoners die in armoede leven en de
leeftijdsgrens van 18 jaar voorbij gaan. Zij leven nog steeds in armoede, maar komen
niet meer in aanmerking voor verschillende jeugdfondsen;

● Goes pakt de armoedeval aan door werk te laten lonen. We verhogen daarvoor de
inkomensgrenzen naar minimaal 130% en in sommige gevallen naar 150%. Daarbij
hanteren we wel een flexibeler bedrag. Wie meer eigen inkomen heeft, krijgt minder
ondersteuning maar gaat er door te werken altijd op vooruit;

● De regels voor een collectieve ziektekostenverzekering zijn aan het veranderen.
Goes blijft zich inzetten bij de zorgverzekeraars om een goedkoper collectieve
ziektekostenverzekering te kunnen blijven aanbieden aan minima;

● We schaffen de verplichte tegenprestatie af, want mantelzorg en vrijwilligerswerk
bieden sociaal contact en versterken het gevoel van eigenwaarde en voldoen daarmee
aan het doel van een tegenprestatie. Door vertrouwen en stimulatie zorgen we dat
onze inwoners uit de armoede geraken;

● Goes blijft vrijwilligersorganisaties ondersteunen die bezig zijn met
armoedebestrijding.

Waar ben je naar op zoek?