Armoedebeleid

Eén van de belangrijkste taken van de overheid is om er voor te zorgen dat iedere Nederlander bestaanszekerheid heeft. Zonder die bestaanszekerheid voelt niemand zich veilig. In Goes hebben we het dan over een grote groep: één op de tien Goese kinderen groeit op in armoede. Het principe van de voedselbank is helaas nog steeds nodig, kerken en moskeeën doen ook goed werk. De PvdA zal zich inzetten voor een gemeente waarin iedere inwoner zich kan voeden, kleden, een dak boven het hoofd heeft en de mogelijkheid om te studeren.

• Goes zorgt ervoor dat iedere inwoner in zijn/haar dagelijkse levensbehoeften kan voorzien.
Dit doen we door o.a. door de mogelijkheden van de bijzondere bijstand te verruimen;
• Goes gaat experimenteren met het basisinkomen;
• Goes voert de aanbevelingen van het rapport ‘Effectief kindgericht armoedebeleid’ van de
Kinderombudsman uit en kijkt wat nog meer mogelijk is. De Kinderombudsman pleit voor
vouchers voor zomer- en winterkleding, zwemles, een bibliotheekpas, toegang tot lokaal
openbaar vervoer en wekelijks deelname aan sport of cultuur;
• Ouderen met alleen AOW en een vermogen onder de vermogensgrens van de bijstand,
krijgen een pakket aangeboden dat is te vergelijken met wat kinderen die in armoede
opgroeien ontvangen;
• Er komt een overgangsregeling voor inwoners die net geen jongere meer zijn, maar wel in
armoede leven en niet langer in aanmerking komen voor verschillende jeugdfondsen;
• Veel inwoners hebben na de crisis van 2008 zware jaren gehad: iedereen met een vorm van
uitkering en ook veel ZZP-ers. Met toeslagen houden ze zich staande. Vaak dreigt de
armoedeval: wat je meer gaat verdienen, verlies je aan toeslag. De gemeente kan hier
slechts lastig beleid op maken. Maar we gaan het proberen. We beginnen bij de betrokkenen,
eens kijken welke ideeën zij hebben;
• De gemeente blijft vrijwilligersorganisaties ondersteunen die bezig zijn met
armoedebestrijding.