Bedrijven & bedrijventerreinen

Bedrijven zorgen voor werkgelegenheid. Niet alleen voor Goes maar ook voor de regio. Afgelopen
jaren zat Nederland in economisch zwaar weer. De laatste jaren zien we hierin verandering. Er
komen nieuwe bedrijven bij en bestaande bedrijven breiden uit, ook in Goes. Onze
bedrijventerreinen raken vol. Kavels zijn gereserveerd en op dit moment is er zelfs een wachtlijst.
Goes zal daarom een begin maken met het uitgeven van bouwkavels in Poel V, het gebied achter
Hotel Goes. Dat moet wel met de nodige voorzichtigheid: de economie is grillig. Daarnaast moeten
we ook rekening houden met onze natuur en de dorpen in de omgeving.

• Goes stelt een duurzaam en realistisch plan op waarbij de Poel V in de komende jaren wordt
benut. Voorwaarde is wel dat gekeken is naar de mogelijkheden om op bestaande
bedrijventerreinen lege plakken te vullen;
• Duurzaamheid is in dit plan van groot belang. Het Poelbos mag niet wijken voor een nieuw
bedrijventerrein;
• Goes stimuleert nieuwe bedrijven om zich te vestigen in de Poel. Van die bedrijven wordt
verwacht dat ze duurzaam bouwen en dat hun bedrijfspand ook duurzaam is in het gebruik.