Binnenstad

Een bruisende en aantrekkelijke binnenstad is goed voor ondernemers en inwoners.
Op dit moment zien we een versnippering van het winkelaanbod door de hele stad en
leegstand. Om de binnenstad toekomstbestendig te maken zullen we de binnenstad
moeten veranderen. Dit betekent een kleinere en goed bereikbaar centrum waar het
aantrekkelijk is om te ondernemen en te winkelen.

● De binnenstad wordt autoluw en de fietser en voetganger krijgen ruim baan;

● We zetten eerste stappen naar het emissieloos maken van de binnenstad;

● Langdurige leegstand van panden in de binnenstad wordt beboet. Zo gaan we de
‘gijzeling’ van goede panden door grote investeerders tegen die nu vaak tegen te hoge
huurprijzen hun panden verhuren;

● Het winkelgebied wordt verkleind om leegstand tegen te gaan en een bruisende
binnenstad te behouden. Leegstand aan de randen wordt in sociale huurwoningen
omgezet;

● De binnenstad wordt toegankelijker gemaakt voor mindervaliden. Dit doen we in
samenspraak met het OOG, LFB en onze toegankelijkheidambassadeurs;

● Er komt een jaarlijkse vuurwerkshow, lasershow of drone show en de hele gemeente
Goes wordt vuurwerkvrij. Om dat laatste doel te bereiken richt de gemeente een
digitaal meldpunt op waar inwoners vuurwerkoverlast kunnen melden. Bovendien
handhaaft de gemeente actief het vuurwerkverbod;

● We realiseren een openbaar toilet aan de oostzijde van het centrum;

● Het plein bij de Grote Kerk en Slot Oostende krijgt een aantrekkelijke uitstraling.
Toeristenbussen worden geweerd.

Waar ben je naar op zoek?