Binnenstad

Sinds jaar en dag trekt de Goese binnenstad bezoekers van heinde en verre. Deze bezoekers moeten in een gezellig, overzichtelijk, bereikbaar en sfeervol winkelgebied kunnen winkelen en recreëren. Leegstand en overlast wordt aangepakt. Sfeerverbetering wordt gepromoot. De PvdA heeft lang aangedrongen op een concentratie in een kleiner winkelgebied: liever een compact winkelhart dan uitwaaiering door het hele stadscentrum. Het is prettig te constateren dat het beleid nu ook die richting op gaat. Winkeliers en omwonenden moeten zo min mogelijk overlast ondervinden van activiteiten op de Grote Markt maar de binnenstad blijft een ideale plek voor festivals en evenementen, ook op zondag.

• Het winkelcentrum wordt compacter: leegstand aan de randen wordt in sociale
huurwoningen omgezet;
• Leegstand in de binnenstad veroorzaakt dat het afbetalen (door de middenstanders) van de
opknapwerkzaamheden vertraagt. De PvdA is voor een hogere jaarlijkse afdracht maar met
een einddatum. Dan weten de ondernemers die betalen waar zij aan toe zijn;
• De binnenstad wordt autoluw. Alleen bestemmingsverkeer mag nog in de binnenstad komen;
• Driehonderd nieuwe parkeerplekken voor de fiets op of nabij de markt;
• Winkeliers mogen zelf kiezen of ze op de zondag open gaan;
• De binnenstad wordt beter toegankelijk gemaakt voor minder validen, door met LFB en het
OOG te overleggen welke straten, voorzieningen en winkels moeten worden aangepakt;
• De politie blijft bij uitgaansavonden preventief zichtbaar aanwezig om eventuele onrust in
de kiem te smoren;
• Gekeken wordt of het gebied tussen Grote Kerk en Slot Oostende een aangenamere
inrichting kan krijgen;
• De gemeente gaat tijdens de jaarwisseling een centrale vuurwerkshow organiseren. De
vuurwerkvrije zones worden uitgebreid;
• De tarieven van de parkeergarages en parkeerterreinen worden niet met meer dan de
inflatie verhoogd.