Burgerparticipatie

De inwoners van Goes kunnen één keer in de vier jaar hun stem uiten. Dat is voor de moderne burger onvoldoende. Die burger wordt geacht voortdurend allerlei hulp te leveren: mantelzorg, burenhulp, vrijwilligerswerk en nog meer. Daar is niets mis mee. Maar geef die burgers dan ook zeggenschap over hun woon- en leefomgeving. De PvdA wil terug naar de essentie van het besturen van een gemeente. En dat is dat het altijd in dienst van de burgers gebeurt. Die dienst begint met het verzamelen van informatie bij de inwoners. Daarna komen de wederzijdse argumenten en volgt overleg om samen oplossingen te zoeken.

• Meer verantwoordelijkheid en geld voor de wijk- en dorpsraden en -verenigingen;
• Bij veranderingen of werkzaamheden in de directe omgeving in het begin van de
besluitvorming de bewoners al actief betrekken;
• Voordat een besluit naar de gemeenteraad gaat actief met betrokken inwoners in overleg;
• De gemeente nodigt inwoners uit groepsgewijs hun licht te laten schijnen op het onderdeel
van het gemeentelijke beleid waarbij zij betrokken zijn;
• Inwoners krijgen uitdagingsrecht: kern van de aanpak is dat een groep (georganiseerde)
bewoners taken van gemeenten kan overnemen als zij denken dat het anders, beter,
slimmer en/of goedkoper kan;
• Inwoners krijgen ook biedingsrecht: voordat de gemeente maatschappelijk vastgoed of grond
afstoot hebben georganiseerde bewoners het recht een plan in te dienen en een bod uit te
brengen;