Cultuur

Cultuur is een hoeksteen van de samenleving: het verrijkt het leven van de inwoners, verbindt en is een belangrijke reden voor een bedrijf om zich ergens te vestigen. Met de Mythe, het Cultuurhuis en het Museum zijn de fysieke voorzieningen (de gebouwen) op orde. Dit is fijn om te constateren. Cultuur verdient extra aandacht in de gemeente Goes. Ook vinden we culturele dagen, feesten en geschiedenis belangrijk.

• Goes verhoogt haar jaarlijkse subsidie aan het Historisch Museum de Bevelanden met 50.000
euro;
• De Muziekschool behoudt haar huidige subsidie;
• Het gemeentearchief blijft in Goes en gaat zelf meer onderzoek publiceren over de Goese
geschiedenis;
• Wij willen elke vier jaar een mooi themajaar, dat gasten met een andere cultuur laat
kennismaken, de deelnemers verbindt en bezoekers aangenaam verrast;
• Goes ontwikkelt een Goese cultuur- en sport-app, waarin het culturele- en sportaanbod in
de gemeente Goes tot leven komt en dagelijks de agenda laat zien;
• Goes gaat het vrijwilligerswerk in de culturele sector actiever ondersteunen.