Duurzaamheid

Duurzaamheid was lange tijd een vrijblijvend begrip: je bent er voor of je bent er tegen. Die tijd is voorbij. De klimaaturgentie is zo groot dat ook in Goes veel verdergaande maatregelen nodig zijn. Het doel is wat ons betreft een volledig klimaatneutraal Goes. Dit betekent dat wij de uitstoot van broeikasgassen zwaar gaan beperken en de overstap willen maken naar een groene energievoorziening. Hierin heeft Goes weinig keus: als we als Nederland willen voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs zullen ook lokale overheden maximaal moeten bijdragen. Niet de korte- maar de lange termijn staat voorop.

• Norm voor nieuwbouw van woningen en bedrijfspanden wordt isolatiewaarde A (de hoogste
norm);
• Zonneparken in en rond Goes. En op alle daken die daarvoor in aanmerking komen;
• We moeten niet alleen werken aan de opwekking van duurzame energie, maar ook de
verspilling van energie in zowel het bedrijfsleven als bij burgers verminderen. Daarom moet
er een voorlichtingsprogramma worden opgezet die mensen leert hoe ze op een duurzame
manier met hun stroomverbruik kunnen omgaan;
• Alle nieuwbouw in Goes (ook bedrijfspanden) moet CO2 neutraal zijn;
• De gemeente Goes zal lichtvervuiling zoveel mogelijk tegengaan door te kijken waar er
overbodige lantaarnpalen en verlichting zijn. Lampen blijven vervangen worden door LEDverlichting.
Waar mogelijk gaat straatverlichting reageren op verkeersbewegingen;
• De gemeente Goes zorgt er voor dat alle huizen binnen de gemeente voor 2050 gasloos zijn.
Veel eerder mag ook;
• De gemeente Goes zal zich als aandeelhouder van de PZEM actief inzetten om de
kerncentrale zo snel als mogelijk over te dragen aan het Rijk;
• De gemeente Goes gaat het geheel bestraten van tuinen zoveel mogelijk tegen om ervoor te
zorgen dat regenwater goed kan blijven wegstromen;
• Wil Goes de klimaatdoelstellingen halen zullen grote aanpassingen in het landelijk gebied en
binnen woonkernen nodig zijn. De gemeente stelt hiervoor binnen 12 maanden een plan op;
• Goes gaat samen met de andere Zeeuwse gemeenten en de provincie onderzoeken hoe de
potentie van Zeeland om bij te dragen aan verduurzaming maximaal kan worden benut.