Goes is van iedereen

Een open samenleving verbindt en geeft vrijheid om te zijn wie je bent.
PvdA/GroenLinks staat voor een gemeente Goes waarin culturen samenkomen,
inwoners met elkaar verbonden zijn en iedereen een plek heeft. Vrijheid is in een open
samenleving ontzettend belangrijk. We komen op voor de rechten van alle
Goesenaren, investeren in verbinding en geven inwoners zeggenschap over hun
leefomgeving. Burgerparticipatie is daarbij ontzettend belangrijk. Als gemeente geven
we inwoners, dorpen en wijken financiële middelen om verbindende activiteiten te
organiseren. Dezelfde inwoners geven we ook zeggenschap over hun woon- en
leefomgeving door middel van goede participatieprocessen.

Goes is één samenleving. We zetten in op verbinding van de verschillende groepen in
onze samenleving. We zetten in op een inclusieve samenleving waarin iedereen mee
kan doen. Zo zorgen we ervoor dat mensen met een beperking mee kunnen doen door
het VN-Verdrag ‘Handicap’ uit te voeren, zetten we in op de acceptatie van LHBTI+ en
zorgen we dat nieuwkomers snel integreren.

● We stellen subsidies beschikbaar voor evenementen en projecten die bijdragen aan
een open samenleving;

● We zorgen voor voldoende plekken waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. We
investeren daarom in onze buurthuizen, jongerencentra, de bibliotheek en andere
locaties;

● Alle vormen van discriminatie gaan we tegen. Goes maakt een nieuw plan om
discriminatie tegen te gaan. Dit plan gaat verder dan het huidige beleid;

● Goes ondersteunt activiteiten die de acceptatie van LHBTI+ vergroten. Bijvoorbeeld
door het organiseren van Roze Zaterdag. Daarnaast maakt de acceptatie van LHBTI+
onderdeel uit van de aanpak discriminatie;

● Goes moet toegankelijk zijn voor iedereen. We maken samen met betrokkenen een
plan om de invoering van het VN-verdrag Handicap daadwerkelijk in Goes te
realiseren. Hierbij kijken we zowel naar de fysieke als de digitale samenleving;

● Goes gaat vrijwilligerswerk actiever ondersteunen. Bijvoorbeeld door het verbinden
van vraag & aanbod en door aandacht hieraan te besteden in gemeentelijke uitingen
(samenspel).

Waar ben je naar op zoek?