Herindeling & gemeenschappelijke regelingen

Goes doet in zogenaamde gemeenschappelijke regelingen veel samen met andere gemeenten:
van brandweer tot uitkeringen, van de Muziekschool tot het ophalen en verwerken van afval.
Gemeenschappelijke regelingen zijn ondemocratisch en ondoorzichtig: de PvdA mist de
controle van de gemeenteraad van Goes op veel van de gemeenteschappelijke regelingen.
Vaak worden raadsleden voor voldongen feiten gesteld (waaronder soms grote financiële
tekorten). Om dat te veranderen is meer democratische controle nodig.

• De PvdA steunt het initiatief tot het Bevelandse regioparlement, waarin alle raadsleden van
de vijf Bevelandse gemeenten zitting nemen om de gemeenschappelijke regelingen te
controleren;
• Her regeerakkoord van het zittende kabinet stelt vast dat veel kleinere gemeenten voor
belangrijke taken afhankelijk zijn van regionale samenwerking. En dat een proces van
herindeling gewenst is voor gemeenten die voor de belangrijkste taken langdurig en in hoge
mate afhankelijk zijn van gemeenschappelijke regelingen. Afhankelijk van het succes van
het regioparlement en de inbreng van de inwoners van de vijf betrokken gemeenten wordt
bekeken of hieraan uitvoering moet worden gegeven.