Infrastructuur

We stimuleren een gezondere levensstijl door fietsen aan te moedigen en het
gebruiken van de auto te ontmoedigen. Ofwel: de fietser is koning. In Goes krijgen
fietsers ruim baan en investeren we in fietsveiligheid. Ook zorgen we voor meer
autoluwe zones zoals gebieden rond scholen en de binnenstad.

● We investeren alleen nog in infrastructuur als dit in het voordeel is van fietsers en
voetgangers of als dit de veiligheid ten goede komt;

● Wegen waar 50 km per uur gereden mag worden zonder gescheiden fietspaden
veranderen we in 30 km wegen;

● Goes zet in op een laagdrempelig, groen transferium aan de rand van de stad. Vanaf
hier heten we onze toeristen en dagjesmensen van harte welkom om gebruik te maken
van het openbaar vervoer of de fiets. Ook kunnen elektrische auto’s hier opgeladen
worden onder een dak van zonnepanelen;

● We zijn tegen een verdubbeling van de Deltaweg. We houden vast aan het
hoefijzermodel, dat verkeer naar Rotterdam zoveel mogelijk om Goes heen loodst;

● We zetten ons in voor de deelauto in Goes. We stimuleren de deelauto door de
mogelijkheid te geven om te parkeren in meerdere vergunninghouder zones;

● We onderzoeken de mogelijkheid om fietsers door middel van een smartphone-app
voorrang te geven bij stoplichten;

● In de omgeving rond scholen krijgt de fietser ruim baan. Dit stimuleert ouders om
(samen) met hun kind op de fiets naar school te gaan;

● We stimuleren thuiswerken bij de gemeentelijke organisaties. Zo besparen we tijd,
energie en reiskilometers.

Waar ben je naar op zoek?