Infrastructuur

Goes heeft –we schreven het al- de afgelopen jaren veel uitgegeven aan de auto-infrastructuur. Die is daardoor nu goed op orde. Maar voor de fietsers en voetgangers is minder aandacht geweest. Het is nu tijd om meer aandacht te geven aan het langzaam rijdend verkeerd.

• Goes past de toekomstige infrastructurele uitgaven aan. Onnodig gepland onderhoud aan
wegen stellen we uit. Goes start geen nieuwe infrastructurele projecten ten behoeve van
het autoverkeer;
• Goes verlegt de focus naar het langzaam verkeer: veilige fietspaden en voetpaden voor
fietsers, rollators, voetgangers en scootmobielen. Investeer in vrij liggende, goed
onderhouden fiets- en wandelpaden voor jong en oud;
• Veilige fietstunnels bij drukke rotondes (bijvoorbeeld Poelplein);
• Investeringen in veilige oversteekplaatsen, zoals de Patijnweg, M.A. de Ruyterlaan en in de
buurt van scholen en locaties waar veel ouderen wonen;
• Er komen tien pilotgebieden waar in de nacht automatische lichtjes gaan branden, bij het
langsrijden van fietsers. Voorbeelden zijn het viaduct bij de Ploegweg, onverlichte bruggen
en andere donkere fietspaden;
• Waar nodig wordt een zebrapad aangelegd voor de veiligheid van de voetgangers. Zoals in de
Goese Polder (Van Hogendorplaan).