Jongeren

De PvdA vindt de jongeren belangrijk voor de gemeente Goes. Ze zijn de toekomst voor de gemeente Goes en we moeten hierin investeren. Kinderen verdienen het om op te groeien in een veilige, leerzame en fijne omgeving. Jongeren moeten kansen krijgen op de arbeids- en woningmarkt. Kinderen en jongeren met extra zorgbehoeften moeten hierin worden voorzien. En jongeren mogen nooit de dupe worden van armoede. Met andere woorden: de PvdA investeert in jongeren.

• Goes realiseert 100 huur- en koopwoningen voor woningzoekenden tot 30 jaar;
• Goes werkt wachtlijsten in de Jeugdzorg weg en voorkomt dat er jongeren op een wachtlijst
geplaatst worden;
• Goes maakt met alle betrokken partijen (waaronder onderwijsinstellingen en het
bedrijfsleven) een actieplan om jongeren aan Goes te binden of na hun studie terug te laten
keren;
• Er wordt naast de Dancetour een extra evenement georganiseerd voor jongeren in Goes;
• Het horecabeleid moet zich meer richten op de doelgroep 30-.