Landelijk gebied & natuur

Goes is een uitgestrekte gemeente die aan de westkant natuurgebied De Piet beslaat en aan de
noordoostkant de Oosterschelde. In het noorden ligt het Veerse Meer en in het zuiden het
Poelbos. Tussen deze natuurgebieden liggen kilometers uitgestrekt land, waarin boerderijen
en enkele huizen op gaan in de omgeving. De natuurgebieden trekken vele bezoekers aan. Van
groot belang is dat iedereen van de mooie natuur en het landelijk gebied kan blijven genieten.
Nu, later en verder in de toekomst. De natuur moet goed toegankelijk zijn: nieuwe
wegwijsborden, beter aangeven van parkeerplaatsen.

• Goes verleent geen nieuwe vergunningen voor megastallen;
• Geen nieuwe campings in de polders van Goes. Huidige campings kunnen inzetten op
verduurzaming en kwaliteit;
• Uit onderzoek blijkt dat het aantal insecten (waaronder de voor de bevruchting van
gewassen belangrijke bijen) hard achteruit gaat. Dat is dramatisch. Goes komt met een
actieplan om insecten in het landelijk gebied terug te krijgen (bloemenranden, tegengaan
gebruik landbouwgif);
• Het Poelbos wordt opgeknapt. De parkeerplaats wordt bijgewerkt, nieuwe bomen worden
gepland en de gemeente ruimt afval in het Poelbos goed op.
• Wij zijn tegen kustbebouwing: het Veerse Meer moet zo blijven zoals het is.