Nieuwkomers

Dagelijks vluchten er nog steeds mensen vanuit onveilige gebieden naar Nederland
omdat ze in hun thuisland bedreigd worden. Wanneer deze vluchtelingen een
verblijfsvergunning krijgen worden ze nieuwkomers in onze samenleving. Jaarlijks
biedt Goes tientallen (+-40) nieuwkomers een plek in de samenleving.
PvdA/GroenLinks staat voor een barmhartige behandeling van vluchtelingen uit
onveilige landen. Nieuwkomers willen we zo goed mogelijk laten integreren in onze
samenleving.

● Goes staat open voor een nieuw AZC voor ongeveer 300 vluchtelingen en geeft
daarmee uitvoering aan een in 2021genomen besluit. Een nieuwe locatie moet
gezocht worden. Belangrijk daarbij is dat inwoners hierbij betrokken worden;

● Wanneer het nieuwe AZC geopend is, zorgen we dat deze mensen zo snel mogelijk
integreren in de maatschappij door het bieden van werkplekken, taalcursussen en
deelname aan sociale projecten;

● We ondersteunen maatschappelijke organisatie bij het begeleiden van de
vluchtelingen tijdens hun integratie;

● Nieuwkomers (vluchtelingen met een verblijfstatus) vangen we op in onze
samenleving. Ook hen bieden we de eerste jaren ondersteuning bij hun integratie;

● We bieden nieuwkomers extra taalcursussen aan;

● Goes kijkt samen met de nieuwkomers en het bedrijfsleven op welke manier zij zo
snel mogelijk aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt. Sectoren met een tekort aan
personeel moeten hier het meest van profiteren.

Waar ben je naar op zoek?