Onderwijs

Onderwijs is belangrijk voor alle leerlingen in onze gemeente. De PvdA vindt dat hier ook een verantwoordelijkheid ligt bij het gemeentebestuur. De gemeente is al verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de organisatie van het verkeersexamen, preventielessen en leeseducatie. Wat ons betreft komt daar nog meer bij zodat we het onderwijs naar een hoger niveau tillen en de werkomstandigheden voor leraren verbeteren.

• Opstarten van een zogenaamde plusklas voor alle hoogbegaafde leerlingen in de gemeente;
• Bezuinigingen op brede schoolactiviteiten draaien we terug en de komende jaren stellen we
geld hiervoor beschikbaar;
• Kinderen met taalachterstanden hebben altijd het recht om onderwijs te krijgen op het Taal
Expertise Centrum, de gemeente betaalt het vervoer als dat nodig is.
• Taalcursussen voor alle volwassen die het wensen;
• 15% van de inwoners is onvoldoende taal- en digitaalvaardig om goed mee te doen aan
maatschappelijke taken. Er komt een plan van aanpak om deze laaggeletterdheid in 10 jaar
terug te brengen naar nul;
• De gemeente organiseert samen met de scholen educatieve bezoeken aan bijvoorbeeld
Historisch Museum de Bevelanden, godshuizen & gebedsplaatsen, molens en
herdenkingsplekken.