Ouderen

Ook door alle zorgvoorzieningen vergrijst Goes relatief snel. Daar is niets mis mee. Maar het betekent wel dat we extra aandacht moeten hebben voor deze bevolkingsgroep. Want doorgaans kunnen zij goed rondkomen van hun AOW en pensioen, maar sommige ouderen leven in armoede. Bij chronisch zieken en gehandicapte ouderen stapelen de zorgkosten zich op. De openbare ruimte dient zo ingericht dat ouderen zich er makkelijk en veilig kunnen bewegen.

• Bussen en haltetaxi’s stoppen bij zorgvoorzieningen;
• De gemeente gaat zebrapaden, drempels en een lage verkeerssnelheid regelen nabij
zorgvoorzieningen;
• Chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen tot 150% van het minimumloon worden
gecompenseerd voor hun zorgkosten;
• Goes draait de verplichte minimale contributie van 120 euro voor het lidmaatschap van een
ouderensoos terug;
• Voor dementerenden zijn er zogenaamde Zeeuwse huiskamers: veilige plekken om samen te
komen. Met dementerenden en hun familie willen we onderzoeken hoe de dorpen en wijken
van Goes ook veilige huiskamers kunnen worden;
• Om de belangen van ouderen goed te kunnen behartigen keert de seniorenraad terug.