WMO

Afgelopen jaar is er veel bezuinigd op de WMO. In het huidige beleid staat het geld
centraal. Alleen de goedkoopste oplossingen worden nog uitgevoerd en aan onze
inwoners wordt verteld dat de WMO te duur is. Dit heeft grote gevolgen. Inwoners
krijgen niet meer de hulp die ze nodig hebben. Goesenaren hebben recht op passende
zorg. PvdA/GroenLinks heeft de volgende plannen om daar iets aan te doen:

● We brengen de menselijke maat terug in de WMO, oplossingen zijn gericht op de
gezondheid en het welzijn van inwoners. Daarnaast hoeven inwoners niet meer iedere
keer opnieuw te bewijzen dat ze chronisch ziek zijn;

● Bij het maken van beleid staat de best passende oplossing centraal;

● Er is ruimte voor persoonlijk maatwerk;

● Huishoudelijke hulp korter dan 6 maanden wordt weer beschikbaar voor inwoners
die dit nodig hebben, bijvoorbeeld na een operatie;

● We schaffen de verhuisplicht, naar buiten de gemeente Goes, af voor inwoners die
een aangepaste woning nodig hebben;

● In de WMO geldt een abonnementstarief: één vast bedrag voor alle hulp uit de WMO.
Dit heeft grote voordelen voor inwoners die verschillende zorgkosten in de WMO
hebben of voor inwoners met een smalle portemonnee. Helaas zien we ook een
ongewensteffect dat dit abonnementstarief leidt tot hogere kosten omdat meer mensen
hier gebruik van maken, ook als ze het zelf kunnen betalen. Er moet een oplossing
komen waarbij de voordelen blijven bestaan, maar waarbij de kosten wel beperkt
worden;

● Goes blijft zich in Den Haag inzetten voor meer geld zodat we de hogere kosten
kunnen betalen;

● In samenwerking met de Provincie Zeeland onderzoeken we de mogelijkheden om
meer (huis)artsen en zorgpersoneel aan te trekken.

Waar ben je naar op zoek?