Schulden

Het voorkomen van schulden is beter dan genezen. Vroegsignalering en
schuldpreventie zijn dan ook vormen van schuldhulpverlening waar we vol op inzetten.
Dit doen we door samen te werken met o.a. woningcorporaties en andere bedrijven
zodat we schulden vroeg kunnen signaleren. In sommige gevallen zijn schulden niet
te voorkomen. Daarom is het belangrijk om ook de traditionele schuldhulpverlening op
orde te hebben. Daarin hanteert Goes een beleid dat gericht is op de inwoners en hen
uit de schulden helpt.

● Goes gaat schulden en betalingsproblemen sneller signaleren door gebruik te maken
van de ‘Vroeg eropaf’ methode. In dit project wisselen woningcorporaties, energie- en
waterbedrijven en de zorgverzekering gegevens uit om betalingsachterstanden snel te
signaleren. De gemeente ontvangt hiervan een melding en neemt contact op met de
Goesenaar. Samen met een ervaringsdeskundige zoeken we naar een passende
oplossing;

● In veel gevallen is de gemeente zelf ook een schuldeiser. Daarin stelt de gemeente
zich vaak weinig coulant op en rekent hoge rentes en boetes voor oplopende schulden.
Dat kan anders. Schulden die al langer dan drie jaar openstaan bij de gemeente
worden kwijtgescholden. Incassokosten worden verlaagd naar een vast bedrag van
€75;

● Jongeren hebben meer kans om in de schulden te raken. We helpen deze doelgroep
om eerder van hun schulden af te komen. Dit doen we door een fonds op te richten.
Met het beschikbare geld koopt de gemeente de schulden over van de schuldeisers.
De gemeente probeert daarbij te onderhandelen over de hoogte van de schuld en waar
mogelijk de boete ervan af te krijgen. De jongeren betalen daarna hun schuld terug
aan de gemeente onder betere voorwaarden. Deze bedragen worden terug in het
fonds gestopt zodat ook anderen geholpen kunnen worden. In de toekomst breiden
we dit fonds uit voor alle Goesenaren;

● De gemeente gaat in samenwerking met scholen het programma “hoe om te gaan
met geld en schulden” aanbieden aan jongeren;

● ZZP’ers vallen vaak tussen wal en schip terwijl dit niet hoeft. We maken de
schuldhulpverlening ook toegankelijk voor ondernemers.

Waar ben je naar op zoek?