Sociaal domein

In 2015 kreeg de gemeente verantwoordelijkheid voor zorg- en welzijnstaken die eerst nog
onder het Rijk vielen. Dat was en is geen gemakkelijke opgave. De verandering vinden we wel
logisch: gemeenten kennen hun burgers en de hulpverlening beter dan het Rijk. Daardoor is
maatwerk beter mogelijk en kan efficiënter worden gewerkt. De PvdA heeft de afgelopen
jaren met plezier en bezieling met het gemeentebestuur deze uitdaging opgepakt. Over het
algemeen hebben we waardering voor de wijze waarop Goes haar nieuwe taken uitvoert. Maar
na drie jaar veranderen is het tijd eens goed te onderzoeken hoe de hulp aan ouderen, zieken,
burgers met een beperking en ouders met kinderen is georganiseerd.

• Voor hulp moeten inwoners naar de loketten van CJG en WMO. Daar kijken en bespreken ze
wat er aan scheelt en dan kan er een doorverwijzing komen. Er zijn ook gebiedsteams in de
wijken en dorpen. Daarin werken maatschappelijk werkers, cliëntondersteuners,
wijkverpleging en anderen samen. Die gebiedsteams zijn ingesteld om dicht bij de burgers
alle kennis en ervaring aan te bieden. De PvdA wil de inwoners de mogelijkheid geven zelf
naar het gebiedsteam te stappen. Daar wordt dan met die burger gekeken of en welke hulp
nodig is. En hoe deze samen met betrokkene en zijn netwerk georganiseerd kan worden.