Sport

Bewegen en gezondheid is onlosmakelijk met elkaar verbonden. In Goes moet een breed scala van sporten te beoefenen zijn. De PvdA wil dat de sportclubs financieel rondkomen en ondersteund worden in de zoektocht naar vrijwilligers. Ook hebben we speciale aandacht voor de plaats waar veel zaalsporters samenkomen, het Omnium.

• Goes blijft zorgen voor goede sportfaciliteiten;
• Goes ondersteunt clubs die nieuwe/extra vrijwilligers zoeken;
• Het Omnium (waarvan de gemeente volledig aandeelhouder is) krijgt jaarlijks voldoende
subsidie om rond te komen, maar onderzocht wordt of het tropisch bos een andere
bestemming kan krijgen;
• Goes moedigt basisscholen aan om de leerlingen zwemlessen aan te bieden bij het Omnium
en stelt hiervoor geld ter beschikking;
• Ook de sport is voortdurend in beweging. Naast de bekende sporten ontstaan andere. Deze
nieuwe sporten krijgen, als het draagvlak is gebleken, de ruimte om te starten in Goes. De
gemeente helpt hen om een geschikte locatie te vinden. Onder nieuwe sporten verstaan we
ook de sporten van de geest, zoals de denksport (schaken, dammen enzovoort).