Sport

Bewegen en gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In Goes moet een
breed aantal sporten te beoefenen zijn. We willen dat sportclubs financieel rondkomen
en ondersteund worden in hun zoektocht naar vrijwilligers. We investeren in alle
bestaande sportvoorzieningen in de gemeente Goes, zoals Het Schenge, Het
Wesselopark en het Omnium.

● Goes blijft zorgen voor goede sportfaciliteiten, zowel plekken waar verenigingen
samenkomen als plekken waar individueel gesport en bewogen wordt;

● Sport is in ontwikkeling: sportverenigingen zijn niet meer de enige ‘aanbieders’ van
sport. Een sportaanbod in samenwerking met fitness-bedrijven en naschoolse opvang
moet worden gestimuleerd;

● Ook nieuwe ontwikkelingen zoals ‘Urban sport’, ‘Padel’ en ‘Pumptrack’ moeten een
plek krijgen in de Goese samenleving, evenals een lokaal denksportcentrum;

● Ieder kind moet mee kunnen doen aan sport. Waar nodig springt de gemeente bij
om dit te financieren;

Waar ben je naar op zoek?