Veiligheid

We hebben veel met inwoners gepraat, in alle wijken en dorpen. Wat opvalt is dat overal de verkeersveiligheid wordt genoemd. Bijna iedere wijk en elk dorp heeft zijn eigen onoverzichtelijke en gevaarlijke situatie. Soms veroorzaakt door auto’s die te hard rijden (Van Hogendorplaan, Veerweg), dan weer door chaotisch en druk verkeer (Joachimikade, kruising voor het Stadskantoor, Van de Spiegelstraat). Enkele rotondes worden door het langzaam verkeer als gevaarlijk ervaren.

• Op een zeer beperkt aantal doorgaande wegen mag 50 kilometer worden gereden, de
maximale snelheid in alle andere straten blijft of wordt 30 kilometer;
• De gemeente gaat met de wijken en dorpen in overleg over welke verkeerssituaties als
onveilig worden ervaren en biedt oplossingen;
• Met de korpsleiding wordt bekeken hoe de wijkagenten meer zichtbaar kunnen zijn in hun
wijk of dorp.