Veiligheid

We leven in een veilig land. Wie naar de statistieken kijkt ziet bijna overal een afname
van criminaliteit, het gaat dus de goede kant op. Toch kan het zijn dat niet iedereen dit
zo ervaart. Een kapotte lantaarnpaal kan iemand een onveilig gevoel geven. En als er
’s avonds vlak voor je deur door een groepje opgeschoten jongeren naar je wordt
geschreeuwd, dan kunnen wij ons voorstellen dat dit intimiderend en bedreigend
overkomt. Voor PvdA/GroenLinks is dat onacceptabel. Iedereen in onze gemeente
heeft recht op een veilige en prettige leefomgeving. We kiezen daarbij voor een
ambitieuze en brede aanpak waarin handhaving en preventie hand in hand gaan.

● De aanwezigheid en zichtbaarheid van politie is noodzakelijk. We willen meer
wijkagenten in de wijk;

● Voorkomen is beter dan genezen. We investeren in buurt- en jongerenwerk zodat zij
vanuit hun rol bijdragen aan de rust en veiligheid in de omgeving en tijdig kunnen
ingrijpen;

● Ouders spelen een grote rol bij het voorkomen van problemen. Wie als kind een
veilig thuis heeft zal minder snel op het verkeerde pad raken. De gemeente gaat
daarom met de ouders in gesprek en biedt hulp op het moment dat het mis dreigt te
gaan dan wel gaat;

● We bieden jongvolwassenen die in de criminaliteit zijn geraakt, na hun straf een
helpende hand. Ook als er andere oorzaken zijn (bijvoorbeeld in de thuissituatie)
zetten we de expertise en de deskundigheid van de buurt- en jongerenwerkers in om
deze jongeren weer perspectief te kunnen bieden;

● Per wijk en dorp maken we veiligheid- en preventieplannen. Inwoners mogen hierbij
meedenken en meebeslissen. De inzet en prioriteiten van wijkagenten worden mede
bepaald door de inwoners;

● We zien het I-criterium als de veroorzaker van veel overlast rondom drugs. We
schaffen dit af zodat mensen uit het buitenland ook terecht kunnen in de coffeeshop.
We beperken daarmee de macht en overlast van straathandelaren;

● Afgelopen jaren hanteerde Goes een uitsterfbeleid. Als één van de coffeeshops sluit,
mag er geen nieuwe terugkomen. Dit uitsterfbeleid schaffen we af;

● Het ronselen van jongeren om drugs te dealen is een groot probleem. Er komt een
actieplan om dit probleem op te lossen;

● Digitale veiligheid wordt steeds belangrijker. De gemeente maakt samen met
organisaties, bedrijven en anderen een agenda digitale veiligheid. Hierin staan
actiepunten die de komende jaren worden opgepakt om de digitale veiligheid te
vergroten;

● De gemeente Goes zorgt ervoor dat zij haar eigen digitale omgeving goed beveiligd
heeft.

Waar ben je naar op zoek?