VN-verdrag handicap

Soms komen verbeteringen van heel ver. Nederland is sinds 2016 verplicht het VN-verdrag
over gehandicapten uit te voeren. Het in New York gemaakte verdrag wil burgers met een
beperking beschermen en hun mensenrechten waarborgen. Denk aan: echt overal aan mee
kunnen doen en helemaal zijn wie je bent. Goes heeft al gekeken hoe de toegankelijkheid van
het Stadskantoor en de website bevallen. Maar er is nog zo heel veel meer: het verdrag gaat
over heel Goes.

• Goes gaat met betrokkenen in overleg over een stappenplan voor de invoering van het VNverdrag
Handicap. Streefdatum wordt 2022, dan zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen;
• Bij het station komt nog voor de zomer een tijdelijke voorziening voor OV-reizigers met een
beperking. Omdat Goes de drukste overstapplaats van Zeeland is. Na de aanleg van de
tunnel onder het spoor kan iedereen alle halteplaatsen gebruiken.