Werk

Het hebben van betaald werk is belangrijk. Het biedt inkomen, veiligheid, sociale
contacten en geeft waardering. We vinden dat Goes ervoor moet zorgen dat alle
Goesenaren aan het werk zijn en blijven. Wie niet aan het werk is maar dat wel zoekt,
hoort op individuele wijze begeleid te worden naar werk. Vertrouwen en stimuleren is
daarbij het uitgangspunt.

● Werken moet lonen. De armoedeval, de situatie dat je meer inkomen krijgt maar er
in netto inkomen toch op achteruit gaat omdat uitkeringen of toeslagen stoppen, gaan
we bestrijden. Dit doen we onder andere door inkomensgrenzen te verhogen,
inkomensregelingen flexibeler te maken en een ruimhartige bijzondere bijstand;

● We willen dat het makkelijker wordt om bij te verdienen in de bijstand. We willen dat
mensen die werk vinden bovenop hun uitkering 20% van dat bedrag mogen
bijverdienen zonder gekort te worden op hun uitkering;

● Goes gaat basisbanen creëren zoals bijvoorbeeld in Groningen al gebeurt. Met de
basisbaan biedt de gemeente werk aan mensen voor wie een betaalde baan niet
haalbaar is. Een basisbaan bestaat uit diverse taken in wijken en/of dorpen. Deze
taken zijn door bewoners, organisaties en bedrijven aangedragen en worden anders
niet uitgevoerd;

● Goes staat open voor experimenten met het basisinkomen;

● Afgelopen jaren is de wachtlijst voor beschut werk (voor inwoners met een afstand
tot de arbeidsmarkt) weggewerkt. We zorgen ervoor dat er geen nieuwe wachtlijst
ontstaat;

● Sociale ontwikkelbedrijven (zoals de Betho) bieden passend en duurzaam werk, en
de mogelijkheid voor mensen om zich te ontwikkelen. Ze vormen daarmee een
springplank naar het bedrijfsleven of naar andere organisaties, maar vormen ook een
vangnet voor als dat even niet lukt. We hechten eraan dat deze bedrijven blijven
bestaan;

● Goes zorgt binnen haar eigen gemeentelijke organisatie voor het plaatsen van
werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt;

● Discriminatie op de arbeidsmarkt moet worden aangepakt. Goes maakt een plan om
dit aan te pakken;

● Open hiring wordt onderdeel van het aannemen van mensen;

● Goes volgt het voorbeeld uit Rotterdam en richt een scholingsfonds op. Via dit fonds
worden opleidingsvouchers verstrekt zodat werkzoekenden zich kunnen laten
omscholen;

● Een leven lang leren moet mogelijk zijn. Goes volgt daarom het Twents fonds voor
vakmanschap. Via loopbaangesprekken wordt er gekeken naar de opleidingsbehoefte
van werkzoekenden en werkenden met een middelbaar of lager opleidingsniveau.
Wanneer zij zich willen laten her-, bij- of omscholen dan wordt hun opleiding tot €5.000
vergoedt.

Waar ben je naar op zoek?