Werk

Het hebben van betaald werk is belangrijk. Het biedt een inkomen, veiligheid, sociale contacten en geeft waardering. We stellen vast dat steeds meer werkzaamheden worden verricht in flexibele contracten. Dat geeft vaak onzekerheid. De gemeente is een grote werkgever en besteedt nog veel meer werk uit. Vanuit haar verantwoordelijkheid voor alle inwoners moet de gemeente er op toe zien dat waar zij betrokken is het werk binnen fatsoenlijke arbeidscontracten wordt verricht. Wie niet aan het werk is maar dat wel zoekt, hoort op een individuele wijze begeleid te worden naar werk. Niet straffen en sanctioneren is daarbij het uitgangspunt maar vertrouwen en stimuleren.

• Goes besteedt in de eigen organisatie extra aandacht aan het plaatsen van werkzoekenden
met een afstand tot de arbeidsmarkt, (Wajong-)jongeren en nieuwkomers;
• Goes creëert minimaal vijf extra stageplaatsen en traineeships in de eigen organisatie;
• De wachtlijst voor beschut werk (voor burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt) moet
weg. De wachtenden dienen binnen één jaar een beschutte arbeidsplek te krijgen. Dit geldt
ook voor de uitstromers uit het bijzonder onderwijs die een beschutte werkplek nodig
hebben;
• Wat het verkeer betreft is de bereikbaarheid van Goes op orde. Nu de digitale
bereikbaarheid: Goes stelt met de ondernemers een plan op om kennis over afvalstromen
(regelmatig is een product voor de een afval en voor de ander grondstof), vacatures, tips om
te isoleren enzovoort te delen. Een Tinder voor bedrijven.